CIRCuIT - Circular Construction In Regenerative Cities
EU - København, London, Hamburg, Helsinki-regionen
2019 - 2023

Ma­te­ri­a­ler­ne skal i kredsløb

Byer uden affald

Med 30 partnere fra storbyerne København, Hamburg, London og Helsinki, skal Vandkunsten bane vejen for at implementere cirkulær økonomi og skabe byer uden byggeaffald.

Udviklingsaktiviteterne i et stort EUstøttet forskningsprojekt hedder CIRCuIT, som betyder kredsløb og er en forkortelse for Circular Construction In Regenerative Cities. Projektet handler overordnet om at klæde byerne bedre på til at genbruge deres byggematerialer og bygninger så de indgår i et stort kredsløb af ressourcer.

Københavns Kommune står bag den store ansøgning og er også projektleder i CIRCuIT, der starter 1. juni 2019 og varer i fire år, har et budget på € 10 MIO og hører under Horizon 2020, EUs store forsknings- og innovationspulje.

Designer fleksible bygninger, der holder længere

I en del af EU-projektet optimerer vi bygninger og hele kvarterer til at få et langt liv og undgå nedrivning, der ’spilder’ ressourcerne. Fleksible bygninger kan skifte funktion fra fx erhverv til bolig og i sidste ende skilles ad, så for eksempel facader, vinduer og bjælker kan bruges igen i nye byggerier.

Cirkulær økonomi handler om at passe på de ressourcer vi har

I EU-projektet hjælper vi partnerbyerne med at se på deres by som et depot af råstoffer og materialer, der kan genbruges uden at blive knust eller brændt af. Gamle bygninger skal bruges på nye måder. Ligesom vi tidligere har gjort det på Holmen, hvor vi har lavet boliger i en gammel motortorpedohal.

Støttet af EU

CIRCuIT er støttet under Europaunionens Horizon 2020 rammeprogram for forskning og innovation med aftalenummer 821201

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: CIRCuIT - Circular Construction In Regenerative Cities

Kategori:Forskning & udvikling, Planlægning, Renovering

Bygherre: EUs rammeprogram H2020

Beliggenhed: EU - København, London, Hamburg, Helsinki-regionen

År: 2019 - 2023

Status: Opstart 1. juni 2019

Anlægssum: Støttet med €10 Mio

Opgaven

Program: Circkulær økonomi og ressourcehåndtering i byer og bygninger

Aktivitet: Forskning og udvikling

Opgavetype: Uddeling under EUs rammeprogram H2020

Byggesystem: Design for transformation og design for transformation

Kontakt: Anne-Mette Manelius Greisen, am@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Schipull Kauschen, Morten Kjer Jeppesen, Søren Nielsen, Anne-Mette Manelius Greisen