Circle House
Lisbjerg, Århus
2017 - 2020

Sam­ler hele bran­chen om cir­ku­lært byg­ge­ri

Circle House vil bane vejen for Cirkulært Byggeri

Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der bliver bygget efter cirkulære principper. Det betyder bl.a. at byggeriet kan skilles ad igen, og målsætningen er at 90% af de brugte materialer kan genanvendes næsten uden at tabe værdi.

Circle House projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen, derfor samler projektet over 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår og hvis principper kan bruges i alle skalaer af byggeriet.

Projektet analyserer værdikæder, forretningsmodeller, business cases og rammevilkår for at afdække, hvor der mangler led i kæden eller lovgivning skal tilpasses for at materialerne kan recirkuleres. Alle resultater og erkendelser deles gennem en bred diskussion om cirkulært byggeri i hele branchen.

Vi er gået ind i projektet som en del af Fællestegnestuen – et navn lånt fra Vandkunstens fortid – der består af et samarbejde med 3XN Arkitekter og Lendager Group. Sammen går vi ind og skubber strategisk til den teknologiske udvikling.

En stor del af arbejdet går ud på at udvikle et cirkulært betonbyggeri. Det er i dag ikke svært at få et træbyggeri til indgå i en sluttet cirkel af genbrug eller genanvendelse, men beton genanvendes i dag primært som knuste skærver til opfyld i veje – altså med en værdi på niveau med grus.

Udfordringen er at udvikle et system hvor betonelementer kan samles og skilles ad igen, så de kan genbruges i deres allerede støbte form.

Derfor består Circle House af et system med ganske få elementer: to størrelser vægelementer, to længder bjælker og to dæklængder. Dette udgør hele det konstruktive system.

Resten bygges af ”bløde” dele – lette vægsystemer.

Læs mereLæs mindre

Princip for den bærende konstruktion - Plan af rækkehus

Betonkonstruktionen består af få elementer, der kan skilles ad og genbruges i deres komplette eksisterende form. For at undgå at gennembryde, udspare og fræse i betonen er Circle House designet med “bløde” punkter, hvor der kan gennembrydes – trædæk i trappeopgangen, trævægge hvor der kan komme installationer ind i lejlighederne.

Design for adskillelse

Snittet er gennemtegnet ned til sidste samlingsdetalje

Princip for den bærende konstruktion - Plan af punkthus

Som et omvendt Centre Pompidou.

Alle installationer føres i trappeopgangen, så er det også let at servicere

Circle House Interiør

Overfladebehandlinger, der er miljøskadelige eller svære at afrense er bandlyst, da det forurener materialerne. VVS-installationer føres synligt, el-kabler føres i panelerne, og udtryksfulde samlingsdetaljer præger Circle House. ”Det er en helt ny æstetik vi skal lære at elske, et opgør med den nordiske tradition for rene linjer og hvide flader” udtaler Katrine West Kristensen. ”Men det er et nødvendigt skridt i retning af en mere bæredygtig byggeskik.”

Udbydes på markedsvilkår og opføres af Lejerbo i Lisbjerg, Århus

På en grund i Lisbjerg med udsigt over Århus opfører Lejerbo 60 almene boliger i form af to punkthuse på fem etager og rækkehuse i to og tre etager.

Facadestudie

Fællestegnestuen, der er dannet til at skitsere projektet, består af tre meget forskellige tegnestuer, som på hver deres måde er frontløbere indenfor bæredygtig arkitektur: 3XN, Lendager Group og Vandkunsten.

Over 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde deltager i projektet og det er en vigtig forudsætning for at det er nået så langt, at det snart kan udbydes på markedsvilkår.

Projektet Circle House har digitalt hjemme hos Lejerbo, læs mere her.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Circle House

Kategori:Boliger, Forskning & udvikling

Bygherre: Lejerbo og støttet af MUDP og Realdania og Aarhus Kommune

Beliggenhed: Lisbjerg, Århus

År: 2017 - 2020

Status: Udbud

Antal enheder: 60 almene boliger

Opgaven

Program: Boliger

Aktivitet: Udvikling af cirkulært betonbyggeri

Opgavetype: Udviklingsprojektet støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationspulje (MUDP).

Byggesystem: Design for adskillelse

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Katrine West Kristensen

Rådgiverteam

Arkitekt: Fællestegnestuen, en sammenslutning af 3XN, Lendager Group og Vandkunsten

Ingeniør: Orbicon

Konsulent: Styregruppe: Lejerbo, GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), MT Højgaard, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Industripartnere: Dansk Beton, Spæncom, Peikko, Kalk, Dovista, Velfac, Komproment, Rockwool, Caverion, Gyproc, Tarkett, NCC Construction, Kingo Karlsen, Tscherning, RGS Nordic, Troldtekt. Konsulenter: Responsible Assets, Horten Advokatpartnerselskab, Lauritzen Advising, Hildebrandt og Brandi