Carl Jacobsens Vej
Valby
2012 - 2014

Mang­fol­dig by i det gam­le in­du­strik­var­ter

Almene boliger, botilbud og daginstitution

Det gamle industrikvarter ved Carl Jacobsens Vej i Valby er kendetegnet ved røde murstensbyggerier og rå industridetaljer. Vandkunsten udviklede i 2008 masterplanen for hele Ny Ellebjerg Kvarteret med en karakter, der fremhæver det røde udtryk og masser af ‘knopskudte’ byggerier og baggårde.

Planen sammensætter mange funktioner og boligtyper for at sikre en beboermæssig og bymæssig diversitet i bebyggelsen og i lokalområdet. Den blandede bebyggelse på Carl Jacobsens Vej var det første byggeri i transformationen af industri- til bykvarter og Vandkunsten fik i 2012 opgaven at tegne det blandede byggeri med både billige boliger, daginstitutioner og botilbud.

Ud over institution og botilbud, opererer projektet med flere forskelligartede boligtyper: Toplans ’rækkehusboliger’, etplanslejligheder, tagboliger og kunstnerboliger.

 

Projektet og lokalområdet som Vandkunsten også har udformet, er bykvarter i højden, bredden og dybden, der optimerer opholds- og lysbetingelser selvom bygningerne står tæt. Det har vi gjort ved designe bygningskroppene med forskellig tykkelse. På den måde kommer der fælles opholds- og tagterasser på flere etager.

På gadeplan ligger fællesrum og ’studios’, dvs individuelle arbejdsrum for beboerne. Ved at etablere disse udadvendte funktioner mod det offentlige gaderum, kan et ellers ensidigt boligbyggeri kan blive en mere aktiv del af byen.

De forskellige småtårne og blandt andet hjørnetårnsmotivet er en reference til  lokalområdets gamle industribygninger

Bygningernes tage er attraktive og let tilgængelige friarealer og udnyttes til fælles taghaver. Disse ’hængende haver’ giver visuel variation på tværs i bebyggelsen. 

Tagflader og vægge begrønnes med klatreplanter og plantebede.

Børneinstitution, plejecenter og boliger

Institutioner og boliger ligger lag på lag. Plejecenteret og boligerne har tagterrasser på forskellige etager, mens børnehavens legeplads er i stueplan.

Renovation og tagventilation, er bifunktioner og en integreret del af arkitekturen.

Renovationsrum er placeret i porte og teknikrum over tag er integreret i bygningernes tagetage som en forlængelse af trapperne og bygningernes hjørner.

Da tagene samtidig fungerer som adgangsvej til boligerne, betyder det at næsten alle boliger får adgang til et fælles opholdsareal på samme etage som indgangsdøren.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Carl Jacobsens Vej

Kategori:Boliger, Kultur & institutioner, Planlægning

Bygherre: KAB

Beliggenhed: Valby

Bruttoareal: 9.200

År: 2012 - 2014

Status: Opført

Antal enheder: 53 almene boliger, 26 botilbud, 1 daginstitution med 7 grupper

Anlægssum: 4 mio. kr.

Opgaven

Program: Almene boliger, botilbud og daginstitution

Aktivitet: Nybygning, lavenergiklasse 1

Opgavetype: Konkurerence om del af pulje for almene boliger, projekteringsledelse

Byggesystem: Betonelementer, og træelementer

Kontakt: Kim Dalgaard, kd@vandkunst.dk

Projektgruppe: Camilla Stilling, Michael Delin, Kim Dalgaard, Jan Albrechtsen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Dominia