Brønshøj Skole - Nybyggeri og helhedsrenovering
Brønshøj
2013 - 2018

Sam­men­hæng og fæl­les­skab

Renovering og tilbygning

Den gamle Brønshøj Skole er opført i røde mursten og består af en markant hovedbygning og mindre sidebygninger. Skolen havde behov for flere spor og nutidige faglokaler og Vandkunsten vandt arkitektkonkurrencen med et projekt som skaber en arkitektonisk sammenhæng, med respekt for hovedbygningens og omgivelsernes arkitektur, og i stærk kontakt til det grønne område, hvori den ligger.

Vi har hævet skolegården som er tag på en del af den nye tilbygning. Der er lysskakter som sikrer adgang og dagslys i den eksisterende bygning og en klar indre sammenhæng mellem faglokalerne i den høje kælder og fællesrummene i det nye niveau 0. Den nye tilbygning har et udtryk af ”have-bygning” med udearealer i forskellige niveauer og udsyn og adgang til de grønne omgivelser.

Med tilbygningen til Brønshøj skole kombineres den klassiske skolebygning med en række moderne faciliteter og plads til et ekstra skolespor.

En samlet skole

Tilbygningens centrale del indeholder 4 gårdhaver og 4 nært forbundne fagområder – multisalen, kost og køkken, natur/teknik/fysik samt musik. 3 volumener indeholdende indskolingen og gymnastik støder op til den centrale del.Vi har bygget en ny skolegård på taget, som er tilgængelig for hele områdets børn og beboere – også efter skolens åbningstid.

Tribune i gymnastiksalen

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Brønshøj Skole - Nybyggeri og helhedsrenovering

Kategori:Kultur & institutioner, Renovering

Bygherre: Københavns Kommune

Beliggenhed: Brønshøj

Bruttoareal: Nybyggeri: 4.800 m2, Renovering: 6.400 m2

År: 2013 - 2018

Status: Nybygning opført, renovering i gang

Antal enheder: 8 nye basisrum, 3 gymnastiksale, div. faglokaler samt fællesrum

Anlægssum: DKK 180 mio

Opgaven

Program: Skole

Aktivitet: Renovering og nybyggeri

Opgavetype: 1. præmie i tilbudskonkurrence

Byggesystem: Huldæk og TT bjælker på betonsøjler og bærende vægge. Lette facader beklædt med korten.

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kristian Westh, Niels Pedersen, Olmo Ahlmann, Andreas Skytt Hvid, Julie Gjettermann Bergelin, Michael Delin, Rasmus Olsen

Og: Ulrik Fenger Mathiasson

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten, COBE

Landskab: Marianne Levinsen Landskab

Ingeniør: Orbicon

Entreprenør: H. Skjøde Knudsen

Konsulent: Learning Spaces, møbler, PO inventar