Bofællesskab i Jystrup Savværk
Jystrup
1982 - 1984

Fæl­les­skab un­der ét stort tag

Fokus på det fælles

På en grund, hvor der tidligere lå et savværk, ønskede en gruppe mennesker at bo under samme tag. Vandkunsten fik opgaven at tegne huset og kunne her implementere mange visioner om fællesskab fra vores allerførste visionsprojekt ‘Projekt 35’.

Bofællesskabet Jystrup Savværk indeholder mange af de oprindelige ideer om fællesskab og medbestemmelse fra Projekt 35, men i en langt mindre og mere håndterbar skala. Huset blev opført i tæt dialog med beboerne på en grund i Ringsted, med eksisterende bygninger fra det gamle savværk. Nu bygges der og eksperimenteres med boformer og med energibesparelser.

Et stort glastag overdækker en indre gade, der udgør en stor del af fællesarealet. Her er der træer og blomsterbede og plads til fællesspisning og leg. I startfirserne tegnede vi flere bofællesskaber og blandt andet bofællesskabet Trudeslund i Birkerød (1980) var et forstudie til Jystrup.

Boligfællesskabet Jystrup Savværk opleves som ét stort hus med 21 små private boligceller, ’en organisme’ med hele 40% fællesareal, hvori private og fælles arealer kan vokse og skrumpe afhængig af beboernes lyster.

Savværket i landsbyen

En del af det gamle savværks huse blev bevaret og boligfællesskabet lever nu som en lille landsby i landsbyen.

En stemning af gæstfrihed og næstekærlighed

De fælles rum danner rygraden i Jystrup Savværk og fungerer som overgangszoner hvor det private og fælles flyder sammen.

Variation i boligtyper

Bebyggelsen består af lejligheder i både et og to plan –  i alt findes der 5 forskellig boligtyper.

Det skaber en forskydelser af niveauer som er med til at tildele alle lejlighederne store mængder af sollys.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Bofællesskab i Jystrup Savværk

Kategori:Boliger, Boligfællesskab

Bygherre: Andelsboligforenngen Jystrup Savværk

Beliggenhed: Jystrup

Bruttoareal: 2.915

År: 1982 - 1984

Status: Opført

Antal enheder: 21 boliger

Opgaven

Program: Bofællesskab og fælleshus

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: Kommission

Byggesystem: Trækonstruktion med facader af sort træbeklædning og plademateriale

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Michael Sten Johnsen, Jens Thomas Arnfred

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Jørgen Nielsen ApS og I. C Strunge Jensen ApS