Boliger på Bataljonen
Ringsted
2017

Ba­ta­l­jo­nen

Bataljonen – nye almene boliger i Ringsted

Den arkitektoniske opgave består i at skabe rumlige, sociale og landskabelige kvaliteter med udgangspunkt i et ekstremt omkostningsbevidst budget.
Bataljonen består af 90 nye boliger i varierende størrelser der skal huse beboere med begrænset indtægtsgrundlag: unge, studerende, flygtninge mv.
En lav boligudgift for den enkelte beboer opnås ved at projektet indeholder:
• Boliger med mange værelser, der egner sig som deleboliger for flere flygtninge/unge og som også kan anvendes af f.eks. børnerige familier.
• Små boliger til én person eller par uden børn.
• Lave byggeomkostninger.
• Lave driftsomkostninger.

Bebyggelsen opføres som to firelængede gårde, hver komponeret af fire enkeltstående og geometrisk simple blokke i 2 og 3 etager. De indre gårdrum giver intimitet og identitet til bebyggelsen, og skaber en stærk kontrast til bebyggelsens ydre rum.

Bebyggelsen konstrueres i stål og facader beklædes med røde skalsten i stueetagen og sort stålbeklædning på 1. og 2. etage. Taget beklædes med sorte pandeplader.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Boliger på Bataljonen

Kategori:Boliger

Bygherre: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted v. Domea.dk

Beliggenhed: Ringsted

Bruttoareal: 5.788

År: 2017

Status: Hovedprojektering efter tidligt totalentrepriseudbud

Antal enheder: 90 almene boliger i varierende størrelser ml. 35 og 110 m2, to vaskerum og to varmecentraler på hver 31 m2

Anlægssum: 56 mio. kr.

Opgaven

Program: Almene boliger til flygtninge, unge og andre mennesker med behov for en lille bolig

Aktivitet: Nybyggeri

Kontakt: Søren Nielsen, sn@vandkunst.dk

Projektgruppe: Salma Zavari, Liv Ridder Storgaard

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Wissenberg

Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S