Allerød Rådhus
Allerød
2005 - 2006

Fra in­du­stri­hal til rå­d­hus

Ny funktion til robust byggesystem

For elektronikvirksomheden Crimp, opførte Vandkunsten i 2000 en ny bygning til forskning, produktion og administration. Da Allerød Kommune købte bygningen i 2004, fik vi opgaven at omdanne erhvervs- og industribygningen til kommunens nye rådhus.

Den oprindelige to etagers bygning er på 6000 m². Den er kvadratisk og opført i enkelt konstruktivt system af stål og beton og med facader i glas og trælameller.

Transformationen fra en højteknologisk virksomhed til byens nye rådhus har krævet minimale indgreb. På få måneder blev den dobbelthøje lagerhal, der var opført til kabler, stik og it-udstyr ændret til byrådssal og serviceportal for byens borgere. Et par skranker og lukkede mødebokse blev installeret i det åbne rum. Ret meget mere skulle der ikke til.

Fra fabrik til rådhus, sådan! Med Allerød Rådhus, gik en gammel drengedrøm i opfyldelse om huse, der kunne andet og mere end det, programmet bad om.Generel anvendelighed hedder det med et fint ord. De åbne planer blev i starten modtaget med frygt og bæven. Nu er de elsket af de fleste.

- Jens Thomas Arnfred, arkitekt MAA, medstifter af Vandkunsten

Rådhus med udsyn til verdenshjørner

Huset er opført som produktions-, lager, udviklings-, salgs- og kontorfaciliteter i en toetagers 62x62m kvadratisk æske med facader af rumhøje glaspartier mod alle fire verdenshjørner.

Fleksibel byrådssal

Det højloftede rum var tidligere lager for kabler og it-udstyr. Nu er det rådhusets byrådssal og serviceportal for byens borgere. Gulvet er også originalt.

Nye mødelokaler

Et par nye skranker og samtalebokse er blandt de få nye tiltag under transformationen fra fabrik til rådhus.

Venligt rådhus med mildt nordlys

Tagkonstruktion er bevaret som en såkaldt shedlyskonstruktion i stål. Det er et traditionelt industrielt tag med lange vinduesbånd mod nord, der trækker en masse dagslys ned i bygningen uden direkte solsstråler, der blænder.

Trælameller skygger for solen

Rådhuset har bevaret bygningens oprindelige glasfacade, der udvendigt er monteret med cedertræslameller som solafskærmning.

Kunsten gik i arv

Den tidligere bygherres samling af dansk billedkunst hænger stadig på væggene.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Allerød Rådhus

Kategori:Erhverv

Bygherre: Crimp / Allerød Kommune

Beliggenhed: Allerød

Bruttoareal: 6000

År: 2005 - 2006

Anlægssum: 90 mio kr for nybyggeriet og 8 mio kr til ombygningen

Opgaven

Program: Oprindeligt industrihus, siden rådhus

Aktivitet: Ombygning - oprindeligt nybyggeri

Opgavetype: Opdrag

Byggesystem: Stål

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jens Thomas Arnfred, Flemming Ibsen, Jan Albrechtsen, Thomas Nybo Rasmussen

Og: Jørgen Taxholm, Mogens Jørgensen og Julian Jahn

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Erik K Jørgensen A/S