Vandkunsten har i team med BM Byggeindustri, HaCaFrø-Tyréns og Dansk Energimanagement & Esbensen vundet KAB’s totalentreprisekonkurrence om AlmenBolig+ Rammeaftale 5!

Mere end boxbyggeri

AlmenBolig+ konceptet er efterhånden velkendt – nyindustrialisering af byggeriet og nytænkning af ejendomsdriften. Kort sagt robuste, smukke og enkle boliger til familier, der ønsker at sætte deres præg på boligen og de tilhørende havearealer, og en månedlig husleje, der er op til 30 % under det almindelige huslejeniveau. Præmisserne for konkurrencen er færdigproducerede box-elementer udført i moduler tilpasset KAB’s krav til boligstørrelser. Vandkunsten har tidligere været en del af vinderteamet på rammeaftale 2 og 3, og har opført boliger under rammeaftale 4. Teamet har derfor lagt sig i selen for at udfordre hinanden og maximere og udvikle konceptet på alle niveauer – fra det overordnede greb til de små detaljer.

Tilbage til rødderne

Med inspiration fra nogle af Vandkunstens ‘urprojekter’ er husene udviklet i et arkitektonisk formsprog, der tilstræber at give snittet en ny identitet og boligen nye rumlige kvaliteter. Vi har tilstræbt et samlet arkitektonisk udtryk, der afspejler den særlige produktionsform, og et udtryk der gerne vil det industrielle afsæt – uden at signalere ’kassebyggeri’ – ikke nødvendigvis som en implicit kritik – mere som et forsøg på at udfordre potentialerne i begrænsningerne, og udfolde en nutidig arkitektonisk fortolkning, der peger på et geometrisk mere ’sprudlende’ koncept og en version af Bakkehuset, der tager byhuset som rækkehus alvorligt. Snittet er det nye og, sagt i ydmyg beskedenhed, med til at revolutionere boksbyggeriet. Et grundhus med en husdybde på små 11 meter i stueetagen og en husdybde på kun ca. 7,2 m på de øvre etager. Kombinationen giver en elegant huskrop med optimale lysindfald og tilbyder samtidig stor fleksibilitet i indretningen. De skrå tagflader bruges aktivt til at tilføre ovenlys og give varierende rumlighed til boligen. Trappen bygges ind i noget man kan kalde en inventarvæg der desuden rummer entréen – løsningen er generelt med til at optimere såvel brugsværdi som den rumlige og stoflige kvalitet i boligernes interiør.

Fakta

Bebyggelserne skal opføres på henholdsvis Grønttorvet i Valby og på Åmosevej i Hillerød. Der er planlagt opført ca. 130 boliger og der er optioner på udførelse af et yderligere antal boliger, skønsmæssigt yderligere ca. 500 boliger. Boligerne opføres i op til 4 etager og med boligstørrelser op til 115 m2. Prisen på et basisbyggesystem er fastsat til 8.600,- kr./m2 støtteberettiget areal ekskl. Moms. Kontakt Jan Albrechtsen