Vi er stolte af at kunne afsløre, at team Vandkunsten/Schønherr med rådgiverne DEM & Esbensen og Urban Creators, i dag er blevet udpeget som vindere af parallelopdraget om Jernstøberiet Ribe. Ribe Jernindustri A/S flytter produktionen til et erhvervsområde i Ribe Nord. Derfor udskrev Realdania, Ribe Jernindustri og Esbjerg Kommune i januar en konkurrence om at skabe en ny, attraktiv helhedsplan, som bl.a. omfatter de gamle produktionsbygninger. Målet er at skabe et attraktivt miljø i hjertet af det middelalderlige Ribe. Team Vandkunsten/Schønherr har deltaget i parallelopdraget sammen med to andre hold. Konkurrencen blev afholdt som et parallelopdrag for at få en helhedsplan, der tager højde for flere aspekter i bymiljøet. Da der er tale om kompleks byudvikling har det bl.a. stillet krav til deltagerne om høj grad af tværfaglighed. ”Det er helt fantastisk, at det er vores forslag, bygherregruppen har valgt at gå videre med. Det har været en utrolig positiv proces, både hvad angår samarbejdet i teamet og i forbindelse med de workshops, der har været i Ribe i konkurrenceperioden. Vi håber, vi får lov til at arbejde videre med planen i en evt. lokalplanproces”, udtaler Jan Albrechtsen, partner hos Tegnestuen Vandkunsten. Vores ambition for helhedsplanen har været at indfange de historiske elementer, der er knyttet til Jernstøberiet. Strukturelt er planen disponeret som et aftryk af de gamle produktionsbygningers ad hoc udbygning og de derved afledte skæve vinkler. Det betyder, at den nye bystrukturs gader og stræder indlejrer sig i denne historie i en helt ny kontekst. Samtidig har vi valgt karréen som grundlag for strukturen – karréen der historisk set har været den bærende bebyggelsesform i Ribe. Samlet set tilbyder vores plan alle de velkendte og klassiske byrum i form af gader, stræder, små og store pladser, porte og åbninger og varierede rumligheder med bygningshøjder, der er nøje afstemt byens markante profil og som er med til at sikre den mangfoldighed og variation, vi elsker i den gamle by.