Med en overbevisende fortolkning af, hvordan Horsens gamle å-forløb kan skabe værdi for byen, er Team Vandkunsten netop udpeget som vindere af en parallelkonkurrence udstedt af Horsens Kommune i februar 2020.

Fra dommerbetænkningen knyttes lovord til det vindende forslag og at arkitektteamet gennem hele konkurrenceprocessen har vist en gennemgående idérig og forståelse for opgavens kompleksitet – alt i alt en overbevisende præstation, skriver juryen.

Forslaget roses for på den ene side at besidde et højt detaljeringsniveau med spændende nye løsninger, hvilket danner et solidt udgangspunkt for arbejdet med færdiggørelsen af udviklingsplanen. På den anden side viser forslaget et stærkt identitetsskabende bymæssigt hovedgreb med det blå loop. Grebet sikrer, at de forskellige byområder flettes sammen på en helstøbt måde, samtidig med at der skabes nye byudviklingsmuligheder. Desuden roses strategien for håndtering af regnvand roses for at bringe en ukompliceret og robust naturlighed ind i Åkvarteret.

Den endelige udviklingsplan skal udvikles henover foråret 2021 og skal være et dynamisk styringsinstrument for den fremtidige udvikling af Åkvarteret. Udviklingsplanen skal konkretisere delprojekter og deletaper, herunder også forudsætninger og bindinger for de enkelt etaper,

Team Vandkunsten udgøres af Tegnestuen Vandkunsten med Skaarup Landskab, Via Trafik, Bactocon og Etos

// Følg udviklingen og se konkurrenceforslag og dommerbetænkningen her //