For at sikre, at Grønlikaia bliver et godt sted at bo og opholde sig, ønskede Hav Eiendom at få de bedste nationale og internationale byplanlæggere til at bidrage.
Hav Eiendom gennemførte derfor i samarbejde med Oslo Havn 5 parallelle opdrag knyttet til udformning af områderne Verket, Lohavn, Grønlikilen, Munkehagen og Bufferzonen. Tegnestuen Vandkunsten har som hovedrådgiver, og med et team bestående af DET BLÅ, Brendeland Kristoffersen, R21 Arkitekter, Gartnerfuglen Arkitekter med konsulenter Leva, DHI, Røisland & Co og Dr.techn. Olav Olsen, deltaget i parallelopdraget om Munkehagen.

Munkehagen kan blive et anderledes kvarter end det som allerede findes i Bjørvika i dag. Delområdets størrelse giver fleksibilitet i forhold til byrum og volumenfordeling, som kan give bokvaliteter specielt rettet mod alternative boformer, hvor udeområderne understøtter kvarterets liv og fællesskab. F.eks. mange forskellige hustyper, som bidrager til en social bæredygtig bydel: Husbåde og søboliger. Vi anbefaler at 10% af hvert byggetrin er alternative boformer, som selvbyg, byggefællesskab, ungdomsboliger koblet sammen med mange fællesarealer.

Vi kalder vores forslag Halskæden, og tilbyder en plan, der forankrer projektet socialt med generøse og varierede offentlige byrum, der skal være tilgængelige for alle i Oslo.

Det nye sted byder på veldefinerede rammer for byaktiviteter omkring et nyt centralt landskabsrum – lagunen – et beskyttet havnebassin med god vandføring omgivet af flydende bygninger i varieret skala. Centralt i dette havnerum er den historiske Blockmurskaien og et lokalt bytorv, som vi kalder Munkehagens centrale torv. Det er i dette vestvendte byrum ved vandet tyngdepunktet for fælles byliv og aktivitet ligger.

Halssmykkets hovedgreb er baseret på donutøkonomiens principielle balance mellem det socialt bæredygtige og klodens tolerancegrænser. For at overskride tolerancegrænserne mindst muligt i byudviklingen, er vi afhængige af at minimere kunstigt skabte byggegrunde. Derfor placeres bygningerne på vandet langs en pælefunderet havnepromenade, der ligger som en perlekæde rundt om det indre vandspejl i lagunen. Deraf navnet Halssmykket. Det fælles samlingspunkt udspringer fra en nødvendighed: Byg let og åbent, minimer kunstig land, tilbyd optimale lysforhold ude på vandet.

Projektet er et af de mest interessante projekter, der er udbudt længe, og beliggenheden og opgavens karakter gør det til et once-in-a-life-time-projekt at være en del af.

Efter at have ventet i spænding på afgørelsen i flere måneder ser vi derfor nu utrolig meget frem til det videre samarbejde med Hav Eiendom og Oslo Havn!!