Projektet Kickstart Tornhøj fokuserer på Aalborg forstaden Tornhøj. En tidligere undselig viadukt eller betonunderføring er blevet transformeret i et større byudviklings- og landskabsprojekt som vi har udført for Aalborg Kommune og Realdania og i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab. Nu har Aalborg kommune præmieret det netop færdige projekt. Kommunen motiverer præmieringen således: “En mørk tunnel er blevet til en lys skulpturel bro delt i to, så dagslyset kan falde ned langs lamelbeklædningen. Et kedeligt stiforløb er blevet til et forløb af oplevelser langs et byrum. Udformningen af byrummene i samspil med områdets offentlige funktioner er vellykket. Intentionerne er gennemført fra ide til udførelse i et godt samarbejde. Omdannelsen viser, hvor vigtigt det er, at arkitektur og design er med til at løfte rammerne for byliv.” Tak for rosen og tillykke til Tornhøj med jeres fantastiske nye byrum!