Som andre øsamfund har Sejerø kæmpet med dalende befolkningstal og der har manglet et mødested på havnen siden havnens grill lukkede. Lokale ildsjæle har derfor kæmpet for at få opført et Ø-hus. Fonden Realdania har doneret 5 mio. kr og Vandkunsten skal tegne det nye samlingspunkt. Det er havnen, man rejser ud fra og kommer i land, hvad enten man er øbo eller besøgende. Det er her, man forventer at opleve noget af øens sjæl og dagligliv.  Vandkunsten har tidligere udarbejdet en strategiplan for havnen i Sejerø. Det nyt ø-hus bliver samlings- og spisested på Sejerø havn til gavn for både øboere og besøgende. Det er her, man igen skal mødes når det nye Ø-hus er opført.