Strategisk byudvikling har fået et nyt virkemiddel: Den midlertidige studiebolig. Iværksættere fra miljøer langt uden for byggeindustrien skabte så stor begejstring for deres koncept med flytbare containerboliger, at det førte til hurtig politisk indsats på kommunalt og statsligt niveau for at ændre planloven og indføre en midlertidig studieboligstrategi i Københavns Kommune. Silje skriver at de studerende, der bor i midlertidige boliger gør boligudbuddet mere varieret og byder på nye fællesskaber. –  Om byggeriet er containere eller præfabrikerede træmoduler, er ikke væsentligt her. Godt indeklima og arkitektonisk kvalitet kan opnås i begge typer bebyggelse med de rigtige greb. Det vigtigste er, at de unge får lov til at forme et nyt område med nye fællesskaber og give byen en anden type liv et sted, som ellers ville være uden boliger og unge 24-7. De midlertidige bokslandsbyer skal afmonteres og flyttes efter 10 år – meget tidligere and traditionelt byggeri og derfor kan vi her øve os på cirkulært byggeri og design for adskillelse. Med nye rammer for etableringen af midlertidige boliger åbnes også op for omdannelse af tomme erhvervsejendomme til studieboliger i 10 år. Læs hele debatindlægget på Politiken/byrum her. Debat-Byrum-SES20180821. Kontakt Silje Erøy Sollien.