Gentofte Kommune moderniserer sine bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicaps. Det er kommunens ambition at etablere de bedste rammer for medarbejdere og borgere, så alle kan få et værdigt liv – også hvis man har tunge plejekrævende handicaps. Vandkunsten vandt i 2015 projektkonkurrencen om at udbygge og modernisere Bank Mikkelsens Vej. Området rummer nye bo-enheder og renovering af de eksisterende. Der skal også bygges børneinstitutioner og almene boliger. Vi har udviklet den overordnede plan for de godt 77.000 m2, så moderniseringen kan foregå i etaper uden at genere beboere og ansatte, og glæder os til at se projektet skyde i vejret hen over efteråret. Læs om projektet her