Bofællesskabet består af 33 livsstilsboliger og et fælleshus til mennesker, der er 50+, og som står i en livssituation, der er kendetegnet af en ny frihed: Børnene er flyttet hjemmefra. Nu kan tiden bruges anderledes: til at dyrke sine interesser, til at sætte noget nyt i gang og opdyrke nye relationer. Projektet rummer med andre ord en invitation til beboerne om at indgå i et fællesskab, hvor omtanke og respekt for naturen er et fælles afsæt for at skabe et levende hverdagsfællesskab.

Projektet er certificeret til DGNB Guld og har desuden som det første danske private projekt fået tildelt en Diamant.

Forud for projekteringen er der udarbejdet et “Værdiprogram”, initieret af Realdania og bygherren PensionDanmark.
Værdiprogrammet er udarbejdet af Andel og Vandkunsten.

Værdigrundlaget er baseret på en bæredygtig profil og identitet, hvor der er fokus på klima, natur, sunde boliger samt deling og genanvendelse af ressourcer.

Det færdige seniorbofællesskab er evalueret ud fra spørgsmålet:
– Hvordan er arkitekturen med til at understøtte fællesskaber i seniorbofællesskabet Balancen i Ry?

Overordnet er konklusionen:
Arkitekturen i Balancen er i høj grad med til at understøtte forskellige former for fællesskab.

Konklusionen er desuden nedbrudt i følgende delkonklusioner:

  • Arkitekturen understøtter forskellige fællesskaber
  • Privathed er en forudsætning for fællesskab
  • Fællesskab giver tryghed
  • Forventningsafstemning er fundamentet for fællesskab
  • Beboerne oplever hjemlighed og ejerskab
  • Antallet af beboere har betydning for fællesskabet

Hele evalueringen kan læses her.