Nyhed

19 January 2018

End­nu et pi­lot­pro­jekt i Gel­lerup!

Sammen med JCN Bolig, PKA, Transform og MOE har Vandkunsten vundet totalentreprisekonkurrencen om renovering af boligblok B7 samt byggefelt 1 og 2 med tilhørende udviklings- og opførelsespligt.

Boligblok B7 skal renoveres og ombygges og på den måde opgraderes til moderne standard, mens der på byggefelt 1 og 2 opføres nye private lejeboliger.

Målet er, at der gennem arkitektonisk sammentænkte elementer opnås en yderligere nuancering, samt en fortætning af rummet mellem blok B6 og B7 via samspillet med det kommende byggeri på byggefelterne. Området skal fremstå med sin egen individuelle karakter og skabe et nyt minikvarter i Gellerupparken.
Indtægter fra salg af de to byggeretter går til medfinansiering af renoveringsprojektet på B7 og øvrige kommende projekter i forbindelse med omdannelsen af Gellerupparken.
Projektet er en del af den overordnede strategi for Gellerup om at skabe et blandet by- og boligområde og skabe sammenhæng til det øvrige Aarhus.