Circle House er et skalerbart demonstrationsprojekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært. Konkret består projektet af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, der ventes at stå færdige i 2020. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Realdanias program for Innovation i Byggeriet. Overgangen til cirkulært byggeri indebærer blandt andet, at materialerne skal produceres, så de kan skilles ad. Det er ikke kun en rent teknisk udfordring. Der mangler i dag også nogle af de led i byggeriets værdikæde, der er nødvendige for, at materialerne kan recirkuleres. Producenterne tager kun i få tilfælde deres brugte produkter tilbage, så de kan sælges på ny. Og leasing, der kendes fra blandt andet biler, er endnu ikke udviklet til byggeriet. Derfor er der også behov at forny de traditionelle forretningsmodeller og sørge for, at lovgivningen understøtter genbrug, hvis cirkulært byggeri virkelig skal tage fart. For eksempel er det i dag uafklaret, hvem der har ansvaret for kvaliteten og for det brugte materiale. Projekt Circle House ønsker at komme nærmere svarene på disse udfordringer. Derfor analyserer projektet værdikæder, forretningsmodeller, businesscases og rammevilkår. Alle resultater og erkendelser deles gennem en bred diskussion om cirkulært byggeri i hele branchen. Realdania har støttet denne del af arbejdet. Byggeriet skitseres af Fællestegnestuen som er et samarbejde mellem 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten. Projektet forventes udbudt i 2018, byggestart i 2019 og færdigopført i 2020. Projektet Circle House udstilles første gang på Building Green i Forum 1.-2. nov. og derefter yderligere 3 gange i 2017: 16. november, Aarhus – Arrangement ved Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), 17. november, Aarhus – Almene Boligdage og 4. december, København – Bygherreforeningen (FBSA).