I den nordvestlige del af Berlin og langs Spandauer-søen ligger Daumstrasse. Her blev Vandkunsten inviteret til et parallelopdrag om udviklingen af en bebyggelsplan for 20.000m² boliger. Vandkunsten vandt opdraget. Hovedidéen er ‘Klyngen’ – en struktur der skærper relationen til den bymæssighed, der ønskes tydeligere understøttet end den er i dag. Vi  vil gerne det sociale afsæt og forsøger at indbygge værdier og rumlige kvaliteter på alle niveauer. At tænke humant, uhøjtideligt og med fokus på et involverende boligliv i et aflæseligt, varieret og opfatteligt ‘fællesskab’.   Vi har valgt at udnytte sitets lidt skæve form til at udvikle en bevæget og sammenhængende bygningskrop mod bysiden. Bygningskroppen hulles med passager gennem store porte og indeholder fortrinsvis lejligheder i varierende størrelser. Der dannes dermed et naturligt bytorv som overgang mellem by og bebyggelse. Vi kalder det ’kanthuset’ og forestiller os, at det er sammensat af forskellige typologier og blandede adgangssystemer, for at skabe variation i såvel bevægelse som arkitektur.   Som modsætning til ’kanthuset’ placeres en række lavere længebygninger som overgang til landskabet og søen der således fremhæver de fine naturværdier, der er områdets særkende. Sammen med ’kanthuset’ skaber længerne tre mindre ’klynger’, hver forsynet med et lille torv, der fungerer som bebyggelsens lokale mødesteder. Langs ’kanthuset’ etableres et gadeforløb, der binder bebyggelsen sammen på langs. Fra gaden er der hele tiden kig mellem de lavere længer ud til søen.   Intentionen med planen er at spille sammen med såvel by som landskab, for at give det overvejende flertal af boliger andel i og udsigt til herlighedsværdierne langs Spandauer See mod vest og samtidig have en relation til en potentiel fremtidig bygade mod Darmstrasse.