I dag er det offentliggjort, at Team Vandkunsten har vundet projektkonkurrencen om byudviklingsplanen for Amager Fælled Kvarter. Med et tværfagligt team, har vi tegnet et by- og boligkvarter der ifølge konkurrenceprogrammet skal ’indpasse ufriseret natur’ og samtidig blive et bykvarter der skaber byliv og byrum på ’en helhedstænkt og sanselig måde’. Ingen tvivl om at opgaven for enhver planlægger har været pirrende – men heller ingen tvivl om at programmet og stedet sammenholdt skaber udfordringer udover det sædvanlige. ”Det er med stor glæde vi har modtaget meddelelsen om at vores forslag til udvikling af Amager Fælled kvarteret har vundet konkurrencen. Bevaring af mest muligt af naturområdet indenfor byggezonen har været hovedfokus for vores tværfaglige team. Målsætningen har været at udvikle en bydel, hvor bygning og natur smelter sammen på en ny og radikal anderledes måde,” udtaler Jan Albrecthsen, arkitekt MAA og partner i Vandkunsten

Innovative muligheder med naturbaseret tilgang

Som et svar på visionen om at styrke og supplere Ørestads grønne og blå profil har vi valgt at tage afsæt i en tilgang baseret på NBS, Nature-based Solutions. Med sine miljømæssige, sociale og økonomiske styrker er NBS brugbare til at bringe mere, og mere varieret, bynatur ind i Ørestad. Jan Albrechtsen uddyber: ”Vi kalder det naturbaserede løsninger og det er vores ambition at der i området udvikles helt nye former for bynatur og dermed helt unikke bokvaliteter til byens gamle og nye borgere – gerne med stor diversitet og tilbud om forskellige boligformer, herunder billige boliger, mulighed for byggegrupper, bofællesskaber m.m. Han forklarer: ”Vores projekt vil skabe en forbedret bæredygtig urbanisering fordi NBS kan stimulere miljøet, gøre København og Ørestad mere attraktiv og fremme den menneskelige livskvalitet i byen. Ved at bruge de naturbaserede løsninger, vil vi fremme modstandsdygtigheden af Amager Fælled som økosystem, og vi vil fremme systemets evne til at levere vitale økosystemtjenester i det nye kvarter.

Fælleden er til stede overalt

Bebyggelsen er holdt meget kompakt og tæt, så mest muligt areal friholdes til den fri fælled. Store kiler er uberørt og alle beboere i kvarteret får direkte adgang til herlighederne på fælleden. Fra metrostationen er der også direkte adgang til den store fælled og til den planlagte supercykelsti. Der er bilfri gader i miljøvenlig grusbelægning, mens biler parkeres i P-huse ud til Ørestad Boulevard. De lokale klimaudfordringer er bearbejdet i projektet, der indarbejder tilpasnings- og afhjælpningstiltag således at Amager Fælled Kvarter har svar på fremtidens klimaudfordringer. Vind-gener er bearbejdet ved at variere bygningernes højder og ved knæk i de tætte gader som man kender det fra middelalderbyen. Det er et hovedtema i projektet at skabe særlige steder og unikke identiteter i overgangen mellem by og natur – og dermed en bydel, der tydeligt signalerer at den ligger på Fælleden og dermed inddrager alle dens naturelementer i alle byens rum. ’Naturen’ spiller i projektet en ny rolle i samspillet med ’storbyen’, vi udvikler en tydelig og fysisk aflæselig grøn og blå storbykultur, og dermed forhåbentlig et bykvarter, som også bevarer den værdifulde bynære natur for fremtiden. Al kontakt i forbindelse med konkurrencen foregår med udskriver By og Havn: Carsten Arlund T: 20 75 17 01 eller CA@byoghavn.dk