Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Mod en cirkulær fremtid

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

news

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.

25 bed­ste nor­di­ske træ­byg­ge­ri­er

news

Træ er godt – nu er Lisbjerg Bakke at finde i en case-samling af moderne træbyggereferencer udpeget af nordisk ministerråd og Wood in Construction sekretariatet.

Byg­ge­fæl­ler har ind­fly­del­se på egen bo­lig

projects

<p>Fællesbyg Køge Kyst er et beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn. Byggefællesskabet giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer ligesom der spares penge, der normalt går til en developer. Fællesbyg er en ny måde for boligsøgende at skabe sine egne rammer – at bygge sammen med ligesindede i et såkaldt byggefællesskab med inspiration fra Tyskland. Byggeriet er udviklet gennem en længere proces og bag projektet Fællesbyg Køge Kyst står et partnerskab mellem Tegnestuen Vandkunsten, Selskabet for Billige Boliger,  og byudviklingsselskabet Køge Kyst. De kommende beboere har stiftet Foreningen Fællesbyg Køge og hyrer derigennem en entreprenør til at stå for opførelsen. De enkelte beboere har så haft indflydelse på deres egen bolig under en overordnet ramme, som de også har indflydelse på.</p>

Sam­ler hele bran­chen om cir­ku­lært byg­ge­ri

projects

<p>Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der bliver bygget efter cirkulære principper. Det betyder bl.a. at byggeriet kan skilles ad igen, og målsætningen er at 90% af de brugte materialer kan genanvendes næsten uden at tabe værdi.</p> <p>Circle House projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen, derfor samler projektet over 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår og hvis principper kan bruges i alle skalaer af byggeriet.</p> <p>Projektet analyserer værdikæder, forretningsmodeller, business cases og rammevilkår for at afdække, hvor der mangler led i kæden eller lovgivning skal tilpasses for at materialerne kan recirkuleres. Alle resultater og erkendelser deles gennem en bred diskussion om cirkulært byggeri i hele branchen.</p> <p>Vi er gået ind i projektet som en del af Fællestegnestuen &#8211; et navn lånt fra Vandkunstens fortid &#8211; der består af et samarbejde med 3XN Arkitekter og Lendager Group. Sammen går vi ind og skubber strategisk til den teknologiske udvikling.</p>

Nye bo­li­ger i den gam­le tor­pedo­hal

projects

<p>MTB hallen blev bygget i 1954 til vedligeholdelse af forsvarets skibe, først og fremmest motortorpedobåde. Den er opført i datidens begejstring for store konstruktioner i jernbeton og stål med et hovedrum på 32x160x15 m.</p> <p>Da forsvaret forlod Holmen i 1990erne blev området genstand for byudvikling. Byggematadoren Kurt Thorsen så muligheder for at bygge boliger i den tomme gigantiske betonstruktur og han kom til Vandkunsten for at løse opgaven. Vi bevarede de rå konstruktioner og tegnede boliger med en stor fælles gade til åben himmel, tæt på byen og direkte ned til vandet.</p> <p>Den gamle hal var et hus af stor orden &#8211; et enkelt, stramt skelet med patina. De 67 nye boliger lægger sig ind i denne struktur og skaber samtidig lidt uorden og bringer forskellige skalaer og materialer i spil.</p> <p>Vi søgte en modstilling, der kan fortælle hallens historie, og samtidig skabe arkitektoniske spændinger og oplevelse af to temperamenter: Denne grove, ordentligt marcherende krigshal, og det lette spejlende, mere legende bolighus.</p>

Job og kar­ri­e­re hos Vand­kun­sten

news

Job og karriere// Vi er altid glade for at modtage ansøgninger fra talentfulde arkitekter, konstruktører og andre relevante professioner eller studieretninger.