Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Byer og bo­li­ger med respekt for frem­ti­den

Lands­by­fæl­les­skab med vok­se­værk

projects

Usædvanligt for en lille provinsby, har midtfynske Årslev/Sdr.Nærå med 3700 indbyggere oplevet en befolkningstilvækst på 20% de seneste 10 år. Byen har et stort lokalt sammenhold, fremragende naturkvaliteter og gode trafikale forbindelser til Odense. Ambitionen er klar, yderligere 1200 skal flytte til Aarslev/Sdr.Nærå inden 2030. Derfor udskrev Faaborg-Midtfyn Kommune en ambitiøs projektkonkurrence. Vandkunsten vandt konkurrencen med en klart koncept for at bygge by og skabe en identitet, der balancerer mellem det bymæssige og det landskabelige. Hovedgrebet er at bygge tæt i en serie klynger, der ligger i landskabet og adskilt af kiler af natur. Det betyder at alle boliger får direkte adgang til landskabet – og klyngerne giver kommunen en strategi for at udbygge visionen i etaper. Hver klynge har sit eget centrum, et lille torv og bystræder og klyngerne tager identitet efter landskabet de møder: Bakken, Åen og Skoven. Klyngerne vil fremstå som samlede enheder a la de fine gamle herregårdsanlæg, der findes mange steder på Fyn.

Ind­flyt­ning i po­pu­lært bo­fæl­les­skab

news

Træ var det naturlige byggemateriale til bofællesskabet Skråningen i Lejre. Nu er beboerne flyttet ind i etape II.

Stra­te­gisk ud­vik­ling i Tøn­ders hi­sto­ri­ske by­mid­te

news

Nu skal vi et spadestik dybere i Tønder Midtby, hvor Vandkunsten har vundet en indbudt tilbudskonkurrence om en strategisk udviklingsproces med fokus på nybyggeri i et bevaringsværdigt bymiljø.