Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Ram­mer for men­ne­sker at de­les om

Mød Vand­kun­sten land­skab

news

Hos Vandkunsten er 8 landskabsarkitekter med til at formgive og planlægge de fysiske rum for byer, bygninger, byrum og landskaber vi arbejder med.

Til­lyk­ke Sø­ren og Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus

news

Vi styrker vores tætte bånd til forsknings- og undervisningsmiljøet, når partner Søren Nielsen pr. 1. marts tiltræder et professorat i arkitekturens praksis på Arkitektskolen Aarhus. Dermed går han i fodsporene af Vandkunsten-stifterne Michael Sten Johnsen og Jens Arnfred.

Vand­kun­sten vin­der Gen­nem­brud­det i Bran­de!

news

Ikast-Brande Kommune har valgt at gå videre med Vandkunsten som rådgiver til det videre forløb med opgaven på baggrund af det indleverede forslag. Vandkunsten varetager selv både arkitekt og landskabsarkitektydelsen.