Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

50 års mod­stand, med­løb og mel­lemvæ­ren­der

Valgt som vin­der i Ege­dal

news

En enig dommerkomité har valgt Vandkunstens helhedsplan for 900 nye boliger som vinder i Egedal. Projektet med titlen "Landskabsbyen - en moderne forteby" skal nu realiseres i tæt samarbejde med Egedal Kommune, borgerne, Industriens Pension og 2LProjektudvikling.

Vand­kun­sten Mo­no­gra­fi

news

Tegnestuen Vandkunsten har siden sin grundlæggelse i 1970 været toneangivende i arbejdet med at sætte klimamæssige og sociale dagsordener i dansk arkitektur og byplanlægning. Vandkunsten bragte en ny attitude ind i arkitekturfaget med rødder i den modkultur, der var en del af tidsånden. Og med den en slet skjult indignation over den boligkvalitet, man tilbyder helt almindelige mennesker.

Per­nil­le Schyum Po­ul­sen ud­pe­get til Ar­ki­tek­tur­råd i Hels­in­gør

news

Partner og arkitekt MAA Pernille Schyum Poulsen er udpeget til Helsingør Kommunes nystiftede Arkitekturråd. Sammen med Inge-Lise Kragh, partner og arkitekt MAA i Rønnow Arkitekter og Ole Schrøder, partner og arkitekt MAA hos Tredje Natur skal Pernille i en toårig periode bidrage til at styrke byudvikling, bæredygtighed og den arkitektoniske kvalitet i Helsingør Kommune. Samarbejdet starter for alvor, når Byrådet forventeligt vedtager kommunens Arkitekturpolitik i starten af maj, men rådet trak allerede d. 10. marts i arbejdstøjet. De tre arkitekter deltog nemlig i en arkitektursalon i Kulturværftet i Helsingør, hvor temaet netop var "mød arkitekten". Byens borgere blev således introduceret til de tre arkitekter og deres tilgang og syn på arkitektur og byudvikling. Vi er glade for, at borgere og politikere nu får glæde af Pernilles særlige viden om arkitektur, byplanlægning og fællesskaber.