Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Byer og bo­li­ger skal have respekt for frem­ti­den

Renove­rings­pro­jek­ter bli­ver mere cir­ku­læ­re

news

Med cirkulær renovering, kan spares ressourcer og opnås arkitektonisk merværdi i landets store boligforeninger. Vandkunsten har del af 2 af de 13 renoveringsprojekter som er tildelt støtte af Realdania til at indfri ambitioner om øget direkte genanvendelse og implementering af cirkulære løsninger i helhedsrenoveringer.

Ur­bant Selv­byg i Mu­si­con ud­valgt til Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um

news

Det skal blive muligt for flere at indfri deres boligdrømme, også i byen. Nu udvikles 3 typer for selvbyggere: minimumshuse, rækkehuse og etageboliger. Urbant Selvbyg realiseres i projekt i Musicon-bydelen med Roskilde Kommune

Vi skal byg­ge selv – sam­men – ny hand­le­plan for byg­ge­fæl­les­ska­ber

news

Byggefællesskaber danner varierede og langtidsholdbare nabolag, men der er udfordringer for en dansk model. Vandkunsten vil skubbe til politikere og byggeriets aktører for at hjælpe processen med ny lovgivning, systematisk rådgivning og finansieringsordninger på vej.

Byg­ge­fæl­ler har ind­fly­del­se på egen bo­lig

projects

Fællesbyg Køge Kyst er et beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn. Et byggefællesskab giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer ligesom der spares penge, der normalt går til en developer. Fællesbyg er en ny måde for boligsøgende at skabe sine egne rammer – at bygge sammen med ligesindede i et såkaldt byggefællesskab med inspiration fra Tyskland. Byggeriet er udviklet gennem en længere proces og bag projektet Fællesbyg Køge Kyst står et partnerskab mellem Tegnestuen Vandkunsten, Selskabet for Billige Boliger,  og byudviklingsselskabet Køge Kyst. De kommende beboere har stiftet Foreningen Fællesbyg Køge og har derigennem hyret en entreprenør til at stå for opførelsen. De enkelte beboere har så haft indflydelse på deres egen bolig under en overordnet ramme, som de også har haft indflydelse på.

Lands­by­fæl­les­skab med vok­se­værk

projects

Usædvanligt for en lille provinsby, har midtfynske Årslev/Sdr.Nærå med 3700 indbyggere oplevet en befolkningstilvækst på 20% de seneste 10 år. Byen har et stort lokalt sammenhold, fremragende naturkvaliteter og gode trafikale forbindelser til Odense. Ambitionen er klar, yderligere 1200 skal flytte til Aarslev/Sdr.Nærå inden 2030. Derfor udskrev Faaborg-Midtfyn Kommune en ambitiøs projektkonkurrence. Vandkunsten vandt konkurrencen med en klart koncept for at bygge by og skabe en identitet, der balancerer mellem det bymæssige og det landskabelige. Hovedgrebet er at bygge tæt i en serie klynger, der ligger i landskabet og adskilt af kiler af natur. Det betyder at alle boliger får direkte adgang til landskabet – og klyngerne giver kommunen en strategi for at udbygge visionen i etaper. Hver klynge har sit eget centrum, et lille torv og bystræder og klyngerne tager identitet efter landskabet de møder: Bakken, Åen og Skoven. Klyngerne vil fremstå som samlede enheder a la de fine gamle herregårdsanlæg, der findes mange steder på Fyn.

Et le­ven­de hver­dags­fæl­les­skab

projects

Balancen er en serie bofællesskaber i Ry. Projekterne rummer en invitation til  beboerne om at indgå i et fællesskab, hvor omtanke og respekt for naturen er et fælles afsæt for at skabe et levende hverdagsfællesskab. Etape I er et seniorbofællesskab til mennesker 50+, der står i en livssituation kendetegnet af en ny frihed: Børnene er flyttet hjemmefra. Man kan bruge sin tid anderledes, dyrke sine interesser, sætte noget nyt i gang, opdyrke nye relationer. Hvor Balancen I er for seniorer, er Balancens anden etape en serie forskellige boliger til familier, seniorer og  generationsboliger, hvor flere generationer kan bo sammen. Alle boligerne opføres i træ og certificeres til DGNB Guld.