Tune Plejecenter
Greve
2022

Sko­v­hu­set – det grøn­ne hjem

Det smukke grønne nærmiljø i Tune er meget velegnet til placering af et plejecenter, og det er netop stedet samt de mennesker, der skal bo her og leve deres liv i fortsat udvikling, der har inspireret os til plejecentrets hovedidé- og disponering. De grønne omgivelser, med en lille skov i baghaven, giver nemlig mulighed for at integrere natur og boliger og skabe trygge og rolige rammer.

Det bevægelsesmæssige ‘loop’ integrerer oplevelsen af ude og inde. Her dannes en let forståelig bevægelse igennem bygningerne, som er til gavn for både demensramte beboere og personale samt giver forskelligartede oplevelser af de udvendige haverum, når man bevæger sig igennem huset.

 

Skovhuset er opkaldt efter den lille skov og er et sted hvor livet ikke går i stå, selvom man ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet eller bor i eget hjem. Et sted hvor der stadig er brug for én. Et hus som giver liv til de mennesker, som bor der!

Hjemmefløjene – er de private boliger, de hyggelige stuer, de bløde møbler, haven, familien, det private fællesskab. De to hjemmefløje har hver deres private og beskyttede haverum. Disse er de to inderste hjerter i byggeriet.

Væksthuset – i centrum af bebyggelsen, repræsenterer, i overført betydning, arbejdspladsen, skolen, sportsforeningen, kulturhuset, kirken – det offentlige fællesskab i byen. Væksthuset rummer mod indgangssiden en vinterhave, som danner indgang og en imødekommende modtagelse af besøgende og familie.

Havegangene – er koblingen mellem ude og hjemme, inde og ude og fornemmelsen for årstidernes skiften – en kobling mellem a og b. Med mening.

Alle boliger er disponeret ens, da der er økonomisk ræson i at skabe en høj grad af gentagelse netop her. Indenfor boligens ramme står det således den enkelte beboer frit for at sætte sit personlige præg.

Boligens rum strækker sig helt ud på gangen: Dørene er placeret i nicher, hvor der også er plads til en lille bænk, en postkasse og måske et billede eller en plante.

Uderummene byder på en masse sansefulde oplevelser, hvor menneskelig aktivitet, vegetation og dyreliv iscenesættes. Uderummene er indrettet efter beboernes behov og præferencer. Landskabet er et fristed, hvor beboerne skal kunne opholde sig uden bekymring.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Tune Plejecenter

Kategori:Boliger, Kultur & institutioner, Plejeboliger

Bygherre: Greve Kommune og BOSJ

Beliggenhed: Greve

Bruttoareal: 7500

År: 2022

Status: Igangværende

Antal enheder: 72 boliger

Opgaven

Program: Demensvenlig Plejehjem

Aktivitet: Vundet konkurrence

Kontakt: Kim Dalgaard, kd@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kim Dalgaard, Salma Zavari, Anna Maya Handberg, Wiebke Neymeyr, Casper Phillip Ebbesen, Abdiel Osias

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Entreprenør: Boligselskabet Sjælland