Sieben-Höfe-Strasse
Tübingen, Tyskland
2021

Mo­der­ne lands­by­stem­ning i Tü­bin­gen

Almen bygherre med økologiske ambitioner

Den sydtyske by Tübingen kender man måske for sine mange byggefællesskaber. GWG Tübingen er et almennyttigt boligselskab som har til opgave at tilbyde socialt og økologisk ansvarlige boliger til store dele af befolkningen. På en byggegrund i bydelen Derendingen, udskrev bygherren en konkurrence for blandet boligbebyggelse på 12.000m2 bruttoetageareal til ca 145 boliger.

Med en moderne fortolkning af den gamle landsbys gårde og sociale rum, har Tegnestuen Vandkunsten vundet byplankonkurrence, hvis formål er at skabe en økonomisk og bæredygtig boligbebyggelse med høj kvalitet, hvor overgangen til de eksisterende og delvist fredede bygninger og landskabsrum besvares med en ny særegen by- og landskabsplan.

Moderne landsby

Projektet er inspireret af den historiske landsbykarakter i bydelen Derendingen, der ligger tæt på Tübingens centrum og i udkanten af Rammert naturreservat. Byggegrunden ligger på gaden Sieben-Höfe-Strasse, der henviser til de 7 bondegårde som vejen engang forbandt. Med ambitionen for den nye bebyggelse at flette sig mere ind i den eksisterende landsbykarakter, var det nærliggende at studere den tyske hof-tradition med små gård-bebyggelser med 2, 3 og 4 længer af fritstående bygninger.

Sociale rum

Hver hof-klynge har et fælles gårdrum og yderligere sociale zoner langs landsbygaden. Herfra er også indkørsel til parkeringshus, der er nedgravet i grundens terræn. Mod gaden orienteres bygningerne som gavl- eller langsidebygninger.

The dorf-strasse connects to another path to the East, and to the West is the village church and the cemetery

Tun møder hof

I mange år har tegnestuen tegnet boligbyggeri med inspiration fra sociale rum og bygningstypologier i de nordiske landsby-tun. Nu tilføjes ’hof’ til ordforrådet af sociale og rumlige måder af bygge boliger på. Konkurrenceforslaget introducerer nemlig en ny gennemgående ‘dorf-strasse’, en bilfri landsbygade, der løber langs en serie nye hof-klynger og som kobler sig til bydelens kirke mod vest, og en gang- og cykelpassage mod øst.