Botilbud på Bank Mikkelsens Vej
Gentofte
2015 - 2019

Et godt liv i nye ram­mer

Et godt og værdigt liv for alle

Gentofte Kommune moderniserer sine bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicaps. Det er kommunens ambition at etablere de bedste rammer for medarbejdere og borgere, så alle kan få et værdigt liv – også hvis man har tunge plejekrævende handicap.

Vandkunsten vandt i 2015 projektkonkurrencen om at udbygge og modernisere Bank Mikkelsens Vej. Området rummer nye bo-enheder og renovering af de eksisterende. Der bygges også børneinstitutioner og almene boliger. Vi har udviklet en overordnet plan for de godt 77 000 m², så moderniseringen kan foregå i etaper uden at genere beboere og ansatte.

Der åbnes op igennem området med en grøn landskabskile der forbinder det omgivende villakvarter med et grønt område mod vest.

Projektet sigter mod at skabe en hjemlig landsbystemning med små klynger af huse i en etage, der danner boenheder. Bebyggelsen er fortættet ved at bygge tættere, når der byggers nyt imellem det eksisterende. På denne måde skabes en intim stemning mellem bygningerne. Desuden er en række af områdets eksisterende bygninger ombygget.