Renovering af FDMs hovedkontor
Firskovvej i Lyngby
2014 - 2015

Mar­kant iden­ti­tet til med­lems­hu­set

FDM er Foreningen af Danske Motorejere, en stor medlemsejet organisation med hovedkontor i Lyngby. Kontorhuset fra 1988 var utidssvarende, så med respekt for medlemmernes pengepung, blev Vandkunsten bedt om at renovere kontoret.

Et centralt atrium fungerede tidligere som kantine. Ved at ombygge underetagen og etablere udgang til en terrasse, flyttede vi kantinen til underetagen. Her blev der samtidig skabt en bedre forbindelse for kollegerne nabobygningerne.

Vi har fokuseret på at give huset en klar identitet med enkle greb. Robuste og økonomiske krydsfinerplader er for eksempel et gennemgående materialer, der en både varm og rå kontrast til de hvide flader og husets nye indretninger.

 

I det indre er den rumlige disponering ændret radikalt fra celle- og storrumskontorer i en skønsom blanding til en enkel, rumlig organisation, der giver ny betydning til husets væsentligste aktiv – den centrale, glasoverdækkede lysgård.

Med en ny, central hovedtrappe og alle funktioner grupperet omkring lysgården har huset fået en ny overskuelighed, større fremtidig fleksibilitet og en stærk identitet.

Mod syd er i underetagen indrettet en ny kantine med udgang til en beplantet træterrasse – til stor glæde for de ansatte.

Tag plads i garderoben

Forede nicher fungerer som garderober og uformel samtalekrog til en telefonsamtale

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Renovering af FDMs hovedkontor

Kategori:Erhverv, Renovering

Bygherre: FDM

Beliggenhed: Firskovvej i Lyngby

Bruttoareal: 3200

År: 2014 - 2015

Status: Udført

Opgaven

Program: Kontordomicil og kundecenter

Aktivitet: Renovering/ombygning

Opgavetype: Opdrag

Kontakt: Flemming Ibsen, fi@vandkunst.dk

Projektgruppe: Michael Delin, Bjørn Krogh Andersen, Rikke Møller Andersen

Og: Luna Fruensgård

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Dansk Energi Management & Esbensen