Sandnesvågen
Alstahaug, Norge
2023

De 1000 øers rige

Sandnessjøen har en lang historie med sagn og spor, der spænder fra vikingebosættelser til industri- og krigshistorie. Byens beliggenhed ved vandet er unik og har gennem historien været grundlaget for byens eksistens, vækst og identitet. Vi har haft et stærkt ønske om at bevare Sandnessjøens historiske lag og gøre dem til et pejlemærke for den fremtidige byudvikling.

Som besøgende oplever vi et sted fuld af kontraster. Små, hyggelige træhuse med grønne haver og smalle grusveje står side om side med store industrianlæg omgivet af asfalterede områder. De omkringliggende bjerge med “De Syv Søstre” bliver til dale, der møder det store hav, som hele tiden skifter farve og karakter i takt med vejrets skiftende stemninger. Sommerens lys og vinterens mørke og kulde sætter deres præg på byen og danner rammen for, hvordan byen har organiseret sig gennem tiden, hvordan folk bevæger sig, hvor de mødes, og hvordan de lever. Byens kontraster skaber en kompleks collage af lag og mangfoldighed, der udfordrer øjet og tilsammen gør stedet magisk og oplevelsesrigt.

Stedets geologi er af særlig betydning for forståelsen af området. Den dybe Vågen, som “fletter fingre” med Kvernåsen og Sandnesåsen, skaber et foranderligt og rigt landskab. Her veksler vandkanten mellem rå fjelde, strandenge, kajkanter og stendæmninger. Byens placering på og omkring Åsen giver en udpræget grøn byprofil, hvor bebyggelsen har udviklet sig langs siderne af Åsen som små, lave bygninger omgivet af haver og vegetation. Det skaber en karakteristisk og åben bystruktur, der tilpasser sig naturen og landskabet, samtidig med at der er udsigt fra villavejene ud over det mægtige landskab.

Den fysiske plan

Havnen og industriområderne ligger ved foden af Åsen, mellem havet og fjeldene. Arealerne og bygningerne her er store og markante og vidner om vandets betydning for byens udvikling og vækst.

Den overordnede fysiske tilgang er at binde Sandnessjøen bedre sammen og styrke byens forbindelse til Helgelandskystens stærke landskabskvaliteter. Balancen og sameksistensen mellem “boligbyen” og “industribyen” vil blive prioriteret i fremtiden, og synergien mellem boligkvaliteter, landskabet og gode erhvervsmuligheder vil sikre en bæredygtig by- og samfundsudvikling.

Nesset

Nessets fremtid er vigtig for den eksisterende bys sammenhæng. Der skal skabes et bymiljø, som kan supplere Sandnessjøens bykerne og give liv og identitet. Som en vigtig katalysator for byudvikling foreslår vi at flytte rådhuset til spidsen af Nesset, så der opstår et naturligt knudepunkt foran Torolv Kveldulvsons Gate.

På området, som i dag bruges som opstillingsområde for biler til færgetrafikken, foreslår vi en ny plads – et samlingspunkt i byen – en værdi port til De 1000 øers rige. Vi kalder byrummet ’Himmelpladsen’. Byrummet skal være et nyt samlingssted i byens centrum og  erstatte de store asfalterede flader, som er knyttet til færgelejet i dag, og rummet skal binde områdets nye offentlige stueetager sammen.

Boliger på Nesset

Bebyggelsen på Nesset er i 2-4 etager og må ikke være for dominerende i forhold til den bagvedliggende by. Vi forestiller os at denne nye boligbebyggelsen kan rumme et bredt udvalg af boligtyper.

Boliger på Åsen

På toppen af Åsen placeres en række nye boliger i klynger af 2-3 etagers enheder. Den nye klyngebebyggelse er organiseret omkring et fælles ankomstplateau, hvorfra man kan fordele sig til sin bolig.

Vi er inspireret af de eksisterende boligkvarterer på toppen af bakken. Den lille skala med spidse tage, der giver plads til træer og sammen skaber en karakteristisk grøn byprofil.  Eksisterende arkitektoniske motiver som lyse træfacader og tunge stensokler vil blive nyfortolket. Arkitekturen skal være blid og ydmyg i sit udtryk og spille sammen med de smukke gamle huse på toppen af Sandnesåsen.

Rådhus med horisont og fjeld

Vi flytter rådhuset til Nesset i en ny bygning beliggende for enden af Torolv Kveldulvsons Gate. Rådhuset har potentiale til at blive et nyt Kulturelt midtpunkt i byen, og dette udgør et centralt strategisk træk for udviklingen af ​​Nesset. En ny og vigtig plads etableres mellem rådhuset og kulturbadet, som nyt samlingssted ved byens bedste beliggenhed. Rådhusets stueetage er åben og offentlig med reception, turistinformation og små butikker, der sælger lokalt kunsthåndværk, samt billetkontor og venteværelse for passagerer til færgerne og stueetagen skal være åben hele vejen rundt, så man kan opleve det spektakulære landskab indefra.

Kvernåsen

Kvernåsen bliver et sted, hvor byens borgere mødes og går ture, et sted, der samler byen. Små tiltag som bænke langs stierne, etablering af lysninger i vegetationen og områder med læ vil være med til at understøtte skovens og fjeldenes mystik og storhed.

Spidsen af Kvernåsen er det sted, hvor sollyset rammer tidligst og senest i hele byen, et sted, hvor man kan se solen stå op og gå ned. Vi etablerer en “solurplads” her. Et sted, hvor man kan fejre lyset og mørket og se, hvordan lyset skaber forandringer i det store landskab. Solurpladsen vil udvide landskabet og skabe en ny attraktion på spidsen af Kvernåsen.

Grønningen

På bunden af Vågen ønsker vi at genetablere mødet mellem havet og dalen. Grønningen bliver et nyt landskabsrum i byen, der hylder de store landskabelige og geologiske træk. Vi vil genskabe det landskab, som var der, da vikingerne etablerede sig i området. Med

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Sandnesvågen

Kategori:Landskab, Planlægning

Bygherre: Alstahaug Kommune

Beliggenhed: Alstahaug, Norge

År: 2023

Status: Parallelopdrag afsluttet

Opgaven

Program: Planlægning

Aktivitet: Strategi

Opgavetype: Parallelopdrag

Kontakt: Morten Dam Feddersen, mdf@vandkunst.dk

Projektgruppe: Morten Dam Feddersen, Mirjam Hallin, Ina Augusta Stormoen, Lasse Brix Arge Malmberg

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Landskab: Det Blå

Ingeniør: Beta Mobility

Konsulent: Byantropologerne