Bank Mikkelsens Vej
Gentofte
2015 - 2017

Det gode liv i nye ram­mer

Det gode liv i nye ”landsby” rammer

Gentofte Kommune moderniserer sine bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicaps. Det er kommunens ambition at etablere de bedste rammer for medarbejdere og borgere, så alle kan få et værdigt liv – også hvis man har tunge plejekrævende handicap.

Vandkunsten vandt i 2015 projektkonkurrencen om at udbygge og modernisere Bank Mikkelsens Vej. Området rummer nye bo-enheder og renovering af de eksisterende. Der bygges også børneinstitutioner og almene boliger. Vi har udviklet en overordnet plan for de godt 77 000 m², så moderniseringen kan foregå i etaper uden at genere beboere og ansatte.

Projektet sigter mod at skabe en hjemlig landsbystemning med små klynger af huse i en etage, der danner boenheder. Vi fortætter bebyggelsen ved at bygge tættere, når vi bygger nyt imellem det eksisterende. På denne måde skabes en intim stemning mellem bygningerne. Desuden ombygger vi en række af områdets eksisterende bygninger. Der åbnes op igennem området med en grøn landskabskile der forbinder det omgivende villakvarter med et grønt område mod vest.

Projektet er udvalgt til at repræsentere dansk, humanistisk arkitektur på arkitekturbiennalen i Venedig.

Haven er det grønne og rekreative tilbud.

De eksisterende botilbud har allerede kvaliteter i de nære uderum. Det bygger vi videre på og hver af de nye boenheder tilknyttes en serie af intime uderum. Der er således både mulighed for beskyttet ophold i afgrænsede uderum og under pergolaer.

Byggefelterne er placeret i området med respekt for den eksisterende struktur og muliggør en etapevis udbygning over tid. Nybyggeriet placeres i én etage og bliver en helt afgørende kvalitet i dagligdagen, da alle får lige adgang til terræn. Bo-grupperne opdeles i tre bygninger, der danner en sammenhængende funktionel struktur, men fremstår som enkeltstående volumener.

I haven bliver der mulighed for fælles dyrkning af urter og grøntsager i både højbede og drivhuse.

De nye bygninger opføres i et plan for at give størst livskvalitet i hverdagen og der bliver direkte adgang til haver og gårdrum fra alle boligklynger. Alt efter behov, er haverum beskyttet eller mere åbent.

Villaen som boligtype inspirerer projektet, der har som mål at styrke det hjemlige og værdige liv for alle. En villa har arkitektoniske motiver og kvaliteter som vi har oversat. Motiverne fra villaen er logiaen, biblioteket, herreværelset, spisestuen, nichen, terrassen, drivhuset, haven og mange flere. De suppleres med en række markante ’tagtutter’, som er en fortolkning af nabolagets karakterfulde tage og’ bliver arkitektoniske markører og identitetsbærende for projektet.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Bank Mikkelsens Vej

Kategori:Boliger, Kultur & institutioner, Planlægning, Træ

Bygherre: Gentofte kommune

Beliggenhed: Gentofte

Bruttoareal: 25.000

År: 2015 - 2017

Status: Under udførelse

Antal enheder: 120 plejeboliger, 2 dag/døgn børneinstitutioner

Anlægssum: DKK ca. 220. mio

Opgaven

Program: Plejeboliger, Almene boliger, børneinstitutioner

Aktivitet: Nybyggeri

Opgavetype: Vundet projektkonkurrence

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Michael Delin, Stine Christiansen, Kristian Martinsen, Susanne Schelde, Camilla Stilling, Pi Dehli Kolbye, Signe Lynge Nielsen, Martin Andersson, Thomas Nybo Rasmussen, Camilla Libonati, Kirstine Fagerlund Hvidegaard, Morten Dam Feddersen, Jan Albrechtsen

Og: Bjørn Krogh Andersen, Ingibjörg Benediktsdóttir, Lea Olsson

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten Architects

Landskab: Vandkunsten Architects (Stine Poulsen (PK3) in competion)

Ingeniør: Wissenberg