Vandkunsten Monografi
København
2021

50 års mod­stand, med­løb og mel­lemvæ­ren­der

Bogen om Tegnestuen Vandkunsten udfolder gennem kritiske essays, interviews med interne og eksterne aktører, historisk materiale, collager, tegninger, modeller, manifester og projekter tegnestuens arbejde gennem 50 år. Det giver et multifacetteret blik på en tid og en designtænkning, der har haft stor indflydelse på samtidens arkitektur og urbanisme.

Gennem inddragelse af interne og eksterne sandhedsvidner udfoldes ikke bare tegnestuens historie, men de vigtigste brudflader og skift i dansk arkitektur i perioden. Bogen er således et portræt af en del af dansk arkitektur, der dyrker tydelige værdier, ideologi og designidealer baseret på fællesskabsorienteret tænkning.

 

Arkitektens Forlag, 2021

Redaktører: Kristoffer Lindhardt Weiss og Anne-Mette Manelius

Grafik: Alexis Mark

Med bidrag fra: Jan Albrechtsen, Rikke Møller Andersen, Jens Thomas Arnfred, Kim Dalgaard, Morten Dam Feddersen, Emma Hansson, Michael Sten Johnsen, Jan S. Kauschen, Søren Nielsen, Pernille Schyum Poulsen, Thomas Nybo Rasmussen, Elena Astrid Rojas, Silje Erøy Sollien, Kristoffer Lindhardt Weiss.

Tak til Realdania, Dreyers Fond og Statens Kunstfond for generøse bidrag til bogen.

Bogen kan købes i Arkitektens Forlags webshop: www.arkfo.dk/shop/vandkunsten og i Dansk Arkitektur Centers fysiske butik.