De tre bofællesskaber er til udviklingshæmmede voksne og de skal samles under Center for Voksne med Særlige Behov i Ballerup Kommune.

De kommende beboere vil være voksne med udviklingshæmning, der har behov for socialpædagogisk og praktisk støtte i et tilbud med døgndækning. Borgerne har i overvejende grad et funktionsniveau svarende til en udviklingsalder på tre-fem år og har både fysiske og psykiske udfordringer i varierende grad.

Boligerne, der skal bygges på Bybjergvej, vil have en udgang til egen lille have og for de flestes vedkommende adgang til en fælles grøn atriumgård, køkkenfaciliteter og gode adgangsforhold til dagtilbuddet og de grønne omkringliggende arealer. Et moderne hjem i grønne omgivelser – og i et trygt fællesskab med andre beboere.

Ballerup Kommune har også høje ambitioner med projektet og ønsker et multihus for beboere og byen. De fremhæver desuden projektets visionære og innovative tilgang, hvor forskellige funktioner tænkes sammen.

Opgaven blev vundet på baggrund af et tilbud og der er endnu ingen visualiseringer af projektet.

Der er forventet indflytning i de nye boliger omkring årsskiftet 2019/2020.

Læs også om boligborgen i Svendborg.

 

Kontakt: Søren Nielsen