Byggefællesskaber er for mennesker som gerne vil tænke kreativt og selv tage ansvar for egen by- og boligudvikling – gerne sammen med andre og i partnerskab med kommune, private grundejere og/eller byudviklingsselskaber. Med arbejdspapiret bliver det lettere at vise, at ’vi kan selv – sammen’ kan lade sig gøre og udfordre boligmarkedets rammer til at gøre dette nemmere end det er i dag.

Byggefællesskaber innoverer boligbyggeriet

Det er Silje Erøy Sollien, erhvervsforsker hos Tegnestuen Vandkunsten og Aalborg Universitet, der har udarbejdet arbejdspapiret. Her præsenteres et vidensgrundlag for udviklingen af en dansk model for moderne byggefællesskaber og grundprincipperne i en handlingsplan for at komme videre. Sollien har analyseret erfaringer med byggefællesskaber i flere europæiske byer og fremhæver et stort potentiale for kommuner og private.

”Det er påfaldende ofte, at byggefællesskaber skubber til agendaen for innovation i boligbyggeriet for almindelige mennesker. I Danmark er der for mange strukturelle forhindringer for at urbane byggeforeninger kan komme rigtig på banen og bygge de boliger folk selv – og ikke ejendomsmæglerne – har brug for.” siger Sollien og fortsætter ”Tegnestuen udgiver nu dette papir for at skubbe til politikere og andre for at hjælpe processen med ny lovgivning, systematisk rådgivning og finansieringsordninger på vej. ”

Unikke kvaliteter i hele nabolaget

Sollien fremhæver internationale erfaringer, der viser at kommuner kan opnå særlige langtidsholdbare nabolag med unikke sociale og miljømæssige kvaliteter i områder med byggefællesskaber. I Danmark bør fagpersoner og beslutningstagere, hos rådgivere, kommune, udviklingsselskaber og politikere, derfor lægge forholdene til rette og give bedre rådgivning om hvordan almindelige borgere kan få større indflydelse på deres egen bolig gennem at bygge selv.

Private grundejere kan gå i gang nu

Ifølge Sollien, kan vi snart se flere byggefællesskaber etablere sig i de danske kommuner, selvom der er mange gråzoner og meget arbejde mod en eller flere danske modeller for byggefællesskaber. ”Mens vi arbejder på lovgivning, kan private grundejere gå foran, for de har ikke samme forhindringer i reglerne. På samme tid, kan man oprette pilotkommuner med dispensation for at afprøve og udvikle de nye modeller for udbud, finansiering og rådgivning.” Afslutter Silje Erøy Sollien

Hvad er et byggefællesskab

Et byggefællesskab er et mindre privat kooperativ eller en byggeforening, hvor familier eller enkeltpersoner går sammen om at opføre deres egne boliger uden en kommerciel udvikler. Når boligerne er opført, overgår byggefællesskaberne oftest til almindelige ejerforeninger, men de kan også være opført som en andelsforening eller i visse tilfælde også en almen boligforening. Uanset, hvilken ejerform, der vælges, har selve processen ved at bygge sammen skabt grundlag for et særligt fællesskab og ejerskab til bebyggelsen og ens bolig. Desuden kan man i en god proces ofte spare ca 20% på boligens almindelige markedspris.

Kontakt: Silje Erøy Sollien 

Læs arbejdspapir her: 

Trykklar PDF her: