Sønderborg Bys havnefront har forandret sig markant over de seneste 15 år. Store dele af havnearealerne er transformeret fra erhverv til boliger og oplevelser. Sundgade udgør det sidste bynære område, hvor havnerelaterede aktiviteter fylder mindre, og nye muligheder er opstået. Derfor udskrev Sønderborg Kommune en konkurrence for området.

“Vandkunsten rammer i særlig grad vores ønske for et unikt havneområde, der hænger sammen med resten af byen. Formålet med konkurrencen er at få et visionært arkitektonisk grundlag for udviklingen af Sundgade, så området bliver en del af havnefronten med sin egen identitet og rolle, men stadig hænger sammen med resten af byen.”
– Kirsten Bachmann, formand for Teknik-, By- og Boligudvalget og medlem af bedømmelsesudvalget.

Vandkunstens forslag indeholder tre klynger af boliger som rækkehuse og byhuse i varierende arkitektonisk stil. Bygningerne er placeret, så der er rum mellem bygningerne og mange kig fra Sundgade og den bagvedliggende bebyggelse. Derudover foreslår vi offentlige arealer som en havnepromenade, hvor både kan lægge til, samt en fisketrappe og en udsigtsring/bro.

Hos Vandkunsten er vi rigtig glade for at Sønderborg Kommune har udvalgt vores forslag.

“Vi har lagt os i selen for at ramme stedets og ikke mindst byens tone og udviklet et projekt, vi selv synes er robust og fleksibelt og samtidig stramt kurateret – varieret i højde og drøjde og alligevel med et præcist arkitektonisk udtryk og formsprog. Det har været ambitionen at lave et projekt, der ser ud som om, det altid har ligget der uden at det opleves som tilbageskuende og romantiserende. Vi glæder os til at følge projektet”, siger Jan Albrechtsen.