Det har handlet om at gøre kvaliteterne mere tydelige i centrale steder i Esbjerg. Opgaven for En ny ankomst til Esbjerg er en helhedsplan for transformation af banegårdsområdet og museumspladsen, som i dag er parkeringspladser.

Teamet tog udgangspunkt i Esbjergs grid-struktur og forstærkede karakteren ved at tilføje mere hierarki i griddets forbindelser mellem centrale steder i byen.

Holdets forslag rummer en udpræget stilfærdig tilgang til opgaven, og der er med enkle greb bygget videre på de eksisterende rammer og kvaliteter i opgaveområderne. Det har handlet om at gøre kvaliteterne mere tydelige!

Team Vandkunsten er Tegnestuen Vandkunsten med STED, ViaTrafik, Spanggaard & Virenfeldt og RED Cushmann & Wakefield I RED