Med forskellige konkrete greb og strategier til at skabe nye sammenhænge for det grønne, for kulturen og handelslivet – og med en række forskellige boligtyper introduceret på udvalgte steder i Holstebro, er blev det mandag offentliggjort at Team Vandkunsten har vundet konkurrencen om udviklingsplanen for Holstebro midtby. Når byens hospital i 2021 flytter til nye faciliteter, frigives en 21.000m2 stor grund med en attraktiv placering centralt i Holstebro. Samtidig er der et underskud af boliger og derfor har Holstebro kommune og den lokale Færch Fonden etableret udviklingsselskabet Holstebro Udvikling, der udbød parallelkonkurrencen om fremtidens Holstebro. En samlet jury pegede på Team Vandkunstens forslag.

En omfartsvej rundt om byen fungerer i dag som en ringmur. Derfor har Team Vandkunsten udviklet måder at gennembryde denne ’mur’. Naturen genintroduceres i midtbyen og nye boligformer introduceres på sygehusgrunden. Forslaget forstærker og fortætter Holstebro som kulturby, og vil frilægge en del af Storå som byen er vokset op omkring.

Plan binder byen bedre sammen

Borgmester H.C. Østerby og Annemette Færch, formand for Holstebro Udvikling, lagde ved kåringen af vinderen vægt på, at Team Vandkunstens plan har fokus på at midtbyen fortættes og detailhandlen styrkes og derigennem binder Holstebro bedre sammen og samtidig genindføres naturen i byen.
Annemette Færch siger: ”Det er dejligt at opleve, at Team Vandkunsten er så god til at omsætte de mange ønsker fra byen til en visionær plan. Det er utroligt vigtigt, når vi ønsker at opbygge en kultur for inddragelse af rigtig mange målgrupper i vores byudvikling. Den byudvikling, vi nu søsætter, kommer til at definere udviklingen af Holstebro by i de næste 50 år.”

Team Vandkunsten er Tegnestuen Vandkunsten, Skaarup Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP