Projektet, der skal certificeres til DGNB Guld skal give social værdi og variation i befolkningssammensætning i Køge Kyst-området ved at tilføre flere forskellige befolkningsgrupper og give beboerne mulighed for og incitament til at blive boende over en lang årrække.

Projektet favner forskellighed, livsfaser, aldersgrupper og behov gennem et bredt spektrum af boligtypologier, samt et stort fokus på fællesskab og naboskab gennem landskabelig og arkitektonisk integrering af fællesfaciliteter, samt mulighed for tilfældige møder mellem beboerne.

Fællesarealer for 50+ livsstilsboliger, ude som inde, er prioriteret højt gennem alle aspekter i projektet, og sigter mod potentialet i mødet mellem forskellige typer af beboere. Projektet skaber herigennem ramme om mødet med byen og mødet mellem de forskellige typer af beboere. For at kunne understøtte et dagligt samvær og fællesskab, disponeres bebyggelsen så flest muligt benytter samme ankomstarealer, for derigennem at skabe mulighed for flest mulige spontane møder.

Projektet er udført for PensionDanmark i totalentreprise af Enemærke & Petersen. Øvrige parter er Moe som bygherrerådgiver, Realdania, og ÅF Buildings