Mere mangfoldige boligtilbud og en rigere og mere kreativ boligarkitektur er visionerne, der nu skal knokles på at indfri i projektet Urbant Selvbyg, der er udpeget til Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium. I Urbant Selvbyg udvikles nye måder at udbyde op til 40 boliger i 3 typologier for selvbyggere, der enten er alene eller samlet i grupper. Mens det i byen er velkendt at bo i rækkehus eller etagebolig, er minimumshuset et helt usædvanligt koncept. Her opføres råhuset, som er det dyre og besværlige, kollektivt med andre selvbyggere: Når minimumsboligen er opført, kan selvbyggerne flytte ind og over tid – og med nyt lån i minimumsboligen – individuelt opføre ud- og tilbygninger.

Vandkunsten giver arkitektfaglig sparring for de kommende selvbyggerne i realiseringen af projektet, og vil blandt andet opstille arkitektoniske kriterier, visualisere potentialer. Vandkunstens erhvervsforsker Silje Sollien indgår i teamet som ekspert i rammevilkårene og processer i udviklingen af alternative boformer og byggefællesskaber, som hun undersøger i forskningsprojektet – Diversify Now!

Om Roskildes ’Urbant Selvbyg’

Konkrete byggefelter i Musicon, Roskilde skal udbydes på nye måder, der giver ’selvbyggere’ flere og realiserbare muligheder.
Roskilde Kommune (projektudvikler, grundsælger og planmyndighed) i et tværfagligt partnerskab med Tegnestuen Vandkunsten, Gemeinschaft (antropologer), Line Barfod (Advokaterne Foldschack), Nordiq Group (bygherrerådgiver), samt forskerne Anne Romme og Morten Birk Jørgensen (KADK) og Silje Sollien (Vandkunsten)

Statens Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium

Det nye Boliglaboratorium skal skabe et rum for boligeksperimenter og en nytænkning af dansk boligarkitektur.
7 nyskabende projekter er udvalgt blandt 66 forslag. De udvalgte projekter vil modtage faglig og økonomisk støtte til at gennemføre de eksperimentelle elementer, som de har søgt ind med. De udvalgte projekter skal dog realiseres på markedsvilkår for vise, at det er muligt at gentænke boligbyggeriet i Danmark inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Med projektet Urbant Selvbyg skal der udvikles nye alternativer i et etableret bolig-marked, som i de sidste 100 år har skabt en høj boligstandard i Danmark, men også et standardiseret boligmiljø. Nutidens boligmarked stiller nye betingelser til selvbyggerne. I dag kræver succes med urbant selvbyg en stærk rammesætning, der giver svar på udbud, finansiering, planlægning, organisering og proces. Projektet skal derfor blandt andet sikre, at selvbyggerne kan overkomme to af de største barrierer, nemlig priskonkurrencen og finansieringen.

Vandkunsten arbejder i Boliglaboratoriet sammen med projektets andre parter: Selvbyggerne, Roskilde Kommune der er projektets hovedansøger, planmyndighed og grundsælger, andre konsulenter er bygherrerådgiveren Nordiq, rekrutteringsfolkene fra Gemeinschaft, advokaten fra Foldschack og KADK forskerne Anne Romme og Morten Birk Jørgensen

Projektet drejer sig om kommunalt udbud af en byggegrund på ca. 4.000 m2 i Roskildes Musicon-bydel, hvor der skal realiseres nye byggerier i årene 2023-25. Statens Kunstfond og Realdania By & Byg, der støtter Boliglaboratoriet med DKK 925.000

Kontakt/ Pernille Schyum Poulsen