Det er tegnestuens ambition at understøtte den kollektive og flade ledelsesstruktur der har været Vandkunstens varemærke gennem de sidste 50 år. Derfor udvider tegnestuen ejerkredsen med seks nye partnere. De nye partnere er arkitekterne MAA Elena Astrid Rojas, Emma Hansson, Jan Schipull Kauschen, Kim Bjørn Dalgaard, Morten Dam Feddersen og Rikke Møller Andersen – alle mangeårige medarbejdere.

Flemming Ibsen, der har været partner siden 2008, ønsker samtidig at stoppe sit virke på tegnestuen. Fremadrettet ejes tegnestuen ligeligt af 10 partnere, der i fællesskab vil drive tegnestuen med henblik på at fastholde og styrke vores bredt funderede faglige profil.

Med udvidelsen af partnergruppen er tegnestuens faglige bredde fra strategisk planlægning til nybyggeri, renovering og forskning tilgodeset. Blandt de nye partnere er desuden dyb ekspertise indenfor træbyggeri og forskningsbaseret, klimaneutral arkitektur og renovering.

Vandkunsten har en fortsat ambition om at præge det samfund vi bygger og planlægger rammerne for. Udpegningen af nye partnere skal bidrage til at fremtidssikre virksomhedens placering som en stærk aktør i byggeriets arkitektoniske og bæredygtige udvikling på alle niveauer.

// På billedet ses øverst fra venstre Jan Schipull Kauschen, Pernille Schyum Poulsen, Elena Astrid Rojas, Flemming Ibsen, Kim Bjørn Dalgaard, Emma Hansson, Rikke Møller Andersen, Jan Albrechtsen, Morten Dam Feddersen. Siddende fra venstre ses Thomas Nybo Rasmussen og Søren Nielsen.

// Kontakt Anne-Mette Manelius