Kræv bæredygtighed i alle projekter, uanset om det drejer sig om store eller små projekter, nye eller eksisterende bygninger. Planeten er vigtigere end økonomien, den enkelte, det enkelte firma eller den enkelte arbejdsplads.

Forslaget fra Reduction Roadmap om et GWP-krav på 5,8 kg CO2eq/m2/år i BR2025 er ikke blot et forslag, det er en nødvendighed.
Omstillingen skal ske nu, hurtigere! Tænk på, at de fleste bygninger, der følger dette krav i BR2025, først vil blive færdiggjort og taget i brug i 2027.
Hvis vi skal følge Paris-aftalen, bør GWP-kravet i 2030 være på 0,2-0,4 kg – og gå i negativ retning fra 2046…

5,8 kg CO2eq/m2/år er ikke tilstrækkelig ambitiøst – men det er noget, vi alle kan opnå i dag – alle sammen! Uden at det nødvendigvis bliver dyrere, kræver ny teknologi, nye materialer eller en ny byggeskik. Der er tilvejebragt tilstrækkelige mange eksempler i de sidste 10år at det godt kan lade sig gøre – og ja, det byggede miljø kommer til at se anderledes ud. Men der er ingen grund til at holde fast i en praksis som ikke har en fremtid.

Bygningsreglementet skal fornyes, fjern alt det gamle, det som ikke er nødvendigt længere, dokumentation gør ikke byggeriet mere bæredygtigt, men tanker, viden og handling. Tillad anvendelse af biogene materialer i alle bygningsdele, fjern luksus- og komfortkrav fra BR. Kræv kvalitet fremfor kvantitet…vi kan bo på mindre arealer – hvis bare lovgivningen tillod det (ikke kun BR står i vejen her). Kræv transformering, men ikke restaurering. Det gamle kan blive mindst ligeså godt som det nye, med det passende indgreb. Tillad en ny arkitektur.

Det er nu!