Tre teams er prækvalificerede og skal komme med bud på, hvordan åen kan genetableres i et forløb fra Inderhavnen via Havneallé op til Åboulevarden og op til Rådhustorvet. Desuden skal de give bud på, hvordan å-forløbet kan videreføres derfra.

I det kommende arbejde skal de tre teams bl.a. forholde sig til, hvordan havnen og byen kan kobles bedre sammen med en tilbageførsel af åen. Også trafikforholdene i området omkring Høegh Guldbergs Gade, Niels Gyldings Gade og Åboulevarden er et af de helt centrale elementer, som de tre teams skal komme med bud på, hvordan kan løses. Sidst, men ikke mindst er en tilbageførsel af vandet i Åkvarteret en vigtig brik i klimatilpasningen og mulighederne for byudvikling af midtbyen.

Konkurrencen løber i hele 2020 og vi glæder os til arbejdet og samarbejdet.