CIRCuIT, som betyder kredsløb, er en forkortelse for Circular Construction In Regenerative Cities. Forskningsprojektet handler om at klæde byerne bedre på til at genbruge deres byggematerialer og bygninger så de indgår i et stort kredsløb af ressourcer.

Det bliver en kæmpe fornøjelse at skulle samarbejde med andre progressive storbyer. Hos Vandkunsten har vi nørdet med byggeteknik og bæredygtighed i snart halvtreds år, og vi glæder os til at få erfaringerne i spil sammen med partnerne fra Hamburg, London og Helsinki.

Københavns Kommune er projektets projektleder i CIRCuIT, der starter 1. juni 2019 og varer i fire år, har et budget på € 10 MIO og hører under Horizon 2020, EUs store forsknings- og innovationspulje.

Kontakt// Anne-Mette Manelius Greisen