Vandkunsten anvender totaløkonomiske beregninger til at argumentere for de bedste materialevalg med højere æstetisk kvalitet og levetid, som vægtes op mod en højere anlægsudgift. I det omfattende projekt for helhedsrenovering og tilbygning til Brønshøj skole, krævede den offentlige bygherre KEjd selv anvendelsen af LCC i planlægningen på bygningsdelsniveau. Life Cycle Costing kaldes også totaløkonomi og er en beregningsmetode, der inkluderer både opførelse og drift, dvs den totale økonomi for et produkt eller bygningsdel. Fokusområderne i LCC-analyserne var rettet mod de indvendige overflader, herunder gulve og vægbeklædning. For gulve, blev trægulve vurderet overfor trægulve. For vægbeklædning, blev krydsfinerbeklædninger vurderet overfor traditionelle gipsplader som beklædning. I begge tilfælde er den dyrere, men materialemæssig set ”bedre” løsning blevet valgt. Gulve/ For stavparket var det især den lange levetid, som var relevant for beslutningen. Begge løsninger kræver en omfattende vedligeholdelse én gang om året, hvor dog stavparket er klart dyrere (op til en faktor 4). Alligevel er det interessant, at den kortere levetid på linoleum (antaget 37,5 år) er en faktor i en skolebygning, da udskiftning af gulve vil medføre mange andre følgeomkostninger og forstyrre driften i en længere periode. Desuden er stavparket æstetisk set en bedre løsning og er ”stærk identitetsgivende”, hvilket forventes at have en positiv social effekt. Vægbeklædningen/ Krydsfiner blev valgt både af økonomiske og æstetiske grunde. Anlægsøkonomien er næsten éns, og driftsomkostninger taler klart for, at krydsfiner vil være den økonomisk set bedre løsning. Krydsfineroverfladerne er desuden identitetsgivende for en skolebygning, og det vurderes også, at indeklimaet vil blive påvirket positivt af materialet. LCC blev udarbejdet i projektforslaget på samme tidspunkt, hvor også anlægsøkonomien blev beregnet. Motivationen til at anvende LCC kunne dog primært findes i KEjd’s krav om anvendelsen af LCC under planlægningen. Især det første eksempel (gulve) viser, at LCC eventuelt kunne have været mere til gavn i en tidligere fase for at kvalificere yderligere materialer. Erfaringerne fra projektet peger på følgende erfaringer og gode råd:

  • LCC kan med fordel anvendes tidligere i processen end bygherren krævede det.
  • Større fokus på levetider i forskellige anvendelsesscenarier med meget forskellige brugspåvirkninger (skole!).
  • Bedre kortlægning af faktiske udskiftningsomkostninger af en bygningsdel – hvilke andre bygningsdele eller processer bliver påvirket?

Eksemplet er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet “LCC i praksis”, som er blevet støttet af InnoBYG. Læs flere cases på projektets hjemmeside her.