Bygningspræmieringen, der foregik mandag d. 11.12.2023, er bl.a. begrundet i projektets materialer, kunst og farvevalg:

”Nybyggeriet er bygget med trækonstruktioner, som er meget bæredygtigt. Byggeriet er meget vellykket med en smuk foyer og mange muligheder for brugerne. Der er gennemgående brugt gode materialer, og byggeriet er farvesat med en sikker hånd. Kunsten har fra starten været en integreret del af byggeriet, og kunsten supplerer på en fin måde husets arkitektur. Udenomsarealerne er af høj kvalitet, og byrummet ud til Hvidovrevej er meget vellykket. Her vil der fremover være muligheder for gode udearrangementer”

Tillykke til Kulturhus Risbjerggaard og tak til præmieringsudvalget, der består af medlemmer af kommunalbestyrelsen, fagdommere udpeget af Arkitektforeningen og fagpersoner fra Hvidovre Kommune.

Også tak til vores samarbejdspartnere WSP Danmark, Gade og Mortensen og Jakon A/S.
Vandkunsten har været både arkitekt og landskabsarkitekt på projektet.
Kunstnerne Anders Bonnesen og Thomas Poulsen har ligeledes modtaget diplom.