• Alle møder ude af huset aflyses, og afholdes så vidt mulig online
  • Alle møder på Vandkunsten afholdes så vidt muligt online
  • Fagtilsyn og besøg på byggeplads kan gennemføres, under hensyntagen til smitte risiko.

 

Projektledere og samarbejdspartnere bedes indbyrdes holde sig orienteret.

Vi tager situationen med alvor og glæder os til fortsat godt samarbejde under de nye omstændigheder.