Almene boliger er mere end blot et sted at bo – derfor har renoveringsindsatsen i de mange tusind boliger der renoveres og transformeres i disse år også en kæmpe effekt på både tryghed, mangfoldighed og klima!

Vandkunsten har renoveret og transformeret blok B4 i Gellerupparken som led i en omfattende og tværfaglig renoveringsindsats. Nu er projektet indstillet som eksempel på et ekstraordinært renoveringsprojekt i Renoverprisen 2021.

Etableringen af en ‘triumfport’ er en del af det markante udgangspunkt for renoveringsopgaven i Gellerupparken. Projektet den rummer også transformation af boligtyper i blokken, komplet gennemrenovering og energirenovering, samt fuldstændigt nytænkte og trygge ankomstzoner.

Renoveringsprisen er baseret på flere parametre om det gode renoveringsprojekt. Og de mest radikale renoveringer er med til at booste social værdi ligesom CO2regnskabet har det bedst når vi ikke bygger nyt, hvilket Vandkunsten tidligere har lavet beregninger på, med udgangspunkt i lige præcis Blok4b.

”Man skulle bygge dobbelt så klimavenligt, som vi kan i dag, hvis CO2-regnskabet skulle gå op. Selv ikke hvis de nye boliger blev bygget i halm, ville klimaregnskabet gå op ved at bygge nyt.” Søren Nielsen om forskellen på renovering og nedrivning/nybyggeri af boligblokke.

128 renoveringsprojekter blev indstillet til Renoverprisen 2021. De har nu været under lup hos Renoverprisens nomineringsudvalg, der har foretaget den første sortering af projekterne. Feltet er således kogt ned til 18 renoveringsprojekter, og det er fra dette felt, at 6 projekter skal nomineres til prisen – og i sidste ende er det herfra, at vinderen skal findes.

Projektet er udført for Brabrand Boligforening i samarbejde med TRANSFORM, MOE A/S og JCN Bolig A/S (totalentreprenør)