Nyhed

31 August 2017

Før­ste spa­destik på Tu­net i Tre­kro­ner

Hvordan får flere råd til en bolig og hvordan integreres flygtninge? Det kommer dette projekt med et bud på. Små, billige 0-energiboliger samlet i en bebyggelsesplan, der lægger op til fælles aktiviteter og integration.

21. august var der første spadestik på projektet, der kobler en ny boligtype og en populær boligform. Basisboligen er en boligtype, hvor prisen holdes nede ved at bygge kompakt og billigt med træbaserede moduler. Basisbolig egner sig for unge under uddannelse og andre med meget lav betalingsevne.

AlmenBolig+ er en boligform, hvor husleje og drift holdes nede ved, at beboerne bidrager til at vedligeholde boligbebyggelsen. Erfaringer har vist, at konceptet virker, og der dannes ejerskab, når beboerne får ansvar.

Bebyggelsesplanen er en social klynge og henvender sig både til unge og børnefamilier, der ønsker plads til udfoldelse i et grønt fællesskab, leg og dyrehold. Det gode naboskab understøttes på to måder; dels i muligheder for fælles udvikling og dyrkning af havebrug, dels i forpligtigelser omkring løbende vedligeholdelse af boliger og fællesarealer.

Tunet, som bebyggelsen er døbt, indeholder 20 flygtningeboliger, 4 familieboliger og 36 ungdomsboliger.