“Den ligner Madpyramiden. Trekanten fyldt med madvarer, som FDB lancerede i 1976 under overskriften ’Spis bedre!’, og som siden har hængt i hjemkundskabslokaler og køkkener over det ganske land.

Det er sådan set også meningen. For Materialepyramiden skal være for byggeriet, hvad Madpyramiden er for køkkenet: en simpel visualisering af, hvilke byggematerialer vi skal bruge flere af, og hvilke vi skal bruge med omhu.” – Byrummonitor

Materialepyramiden.dk er et nyt online redskab for arkitekter og mange andre, som ønsker at arbejde, diskutere og forbedre byggeprojektets CO2-aftryk.

“Med materialepyramiden kan du med få klik og næsten legende, få en fornemmelse for hvilke materialer, der normalt står for hvilke klimapåvirkninger – det er en slags paratviden, som ellers kræver mange udførte livscyklusanalyser for at lære om emnet”. siger Jan S. Kauschen, ph.d. og partner hos Vandkunsten, der har udviklet og kodet det digitale værktøj som nu er tilgængeligt på materialepyramiden.dk.
Min idé til en digital udgave kom med det samme da jeg hørte om materialepyramiden tilbage i Oktober 2019, siger Jan, – livscyklusanalyser har flere dimensioner end det som var muligt at vise med det analoge værktøj. Desuden syntes jeg at man som bruger af værktøjet selv skal kunne vælge hvordan data fra EPD-dokumentere vises.
”Materialepyramiden er visuel og den er interaktiv og med den har vi omsat nogle af de svært tilgængelige aspekter i livscyklusvurderinger til noget som alle kan få en forståelse af. ” forklarer Jan S Kauschen

Især visning af miljøpåvirkninger i m3 materiale synes relevant, men også at materialer skal kunne ses i forhold til en ”funktionel enhed” for at sammenligning af materialer bliver mere retvisende i forhold til hvilken funktion materialerne har.

//Forbedringer i den digitale version//
Den digitale udgave giver i den aktuelle version mulighed for selv at vælge hvilken enhed man vil se. Altså, om miljøpåvirkning skal ses i kg som den oprindelige pyramide eller m3 som er mere relevant for praktikere.
En anden forbedring er, at det også er muligt at filtrere materialer efter miljøpåvirkninger i flere påvirkningskategorier udover Global Warming Potential. Desuden kan man vælge forskellige ”funktionelle enheder” som f.eks. materialernes isoleringsevne eller bæreevne for at nemmere gøre en sammenligning på materialeniveau i forhold til deres funktion i et byggeri.

Der er også tilføjet en lille beregner som tillader at lave en materialepyramide til et specifikt projekt.

Materialepyramiden blev udviklet af arkitekt Pelle Munch-Petersen under hans erhvervs-ph.d. forløb hos Henning Larsen Architects og CINARK. Pyramiden blev første gang lanceret i 2019 i bogen ’Cirkulært Byggeri’ og senere som poster til Building Green Messen i 2019. Bag projektet står senior- og juniorforskere ved CINARK, som gennem flere år har arbejdet med grønt arkitektur og byggeri.
”Det er et redskab som skal bevidstgøre os om, hvad vores materialevalg betyder her og nu. Ideen til materialepyramiden er lånt fra den helt almindelige madpyramide og tegner et simpelt billede af, hvilke materialer, vi kan bruge med lille eller ingen bekymring og hvilke, vi skal vi være super opmærksomme på brugen af”, siger Pelle Munch-Petersen, der er idemand bag pyramiden, ph.d. og adjunkt på Det Kongelige Akademi – CINARK.

“Det kan være virkelig svært at formidle de traditionelle livscyklusanalyser, selvom vi har mange års erfaring. Det er en kæmpe udfordring, at det kun er specialisterne der kan forstå og diskutere analyserne og at det tit ender med at handle om metoden alene. Materialepyramiden er ikke et LCA-værktøj, men den er baseret på de samme data man anvender i LCA-vurderinger indenfor byggeri. Den er visuel, og den kan vise resultater i forskellige enheder du ønsker, på denne måde kan man selv vælge og vægte de forskellige miljøpåvirkningskategorier og enheder og drage sine egne konklusioner

Ofte bliver man overrasket over, hvor materialer befinder sig i pyramiden. Det er et godt grundlag for at starte en diskussion om anvendelse af materialer og bæredygtighed. ” udtaler Jan S. Kauschen.

Materialepyramiden bygger på data fra offentlig tilgængelige EPD-data, for nu kun for livcyklusfaserne A1-3. Holdet bag pyramiden står klar til at tilføje flere lag og flere materialer i en kommende version og er åbent for alle former af sammenarbejder som fremmer bæredygtigt byggeri.

Den digitale version af materialepyramiden er udviklet med økonomisk støtte fra Boligfonden Kuben.

Se Materialepyramiden.dk her

Kontakt Jan S. Kauschen

Kontakt CINARK via mail.

Materialepyramiden.dk