Målet er et bæredygtigt byggeri med stærk arkitektur. PensionDanmark har valgt Enemærke & Petersen som entreprenør, Orbicon som rådgivende ingeniør, samt Jord•Miljø til jord- og forureningsundersøgelser. Seniorbofællesskabet udviklet i samarbejdet med Realdania, De kommende byboliger i Køge Kyst indeholder både almindelige boliger og et bofællesskab for 50+ segmentet for at skabe en mangfoldig bydel. Bofællesskabet udvikles i samarbejde med Realdania som led i foreningens indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe aktiviteter, der også kan forebygge ensomhed. Bofællesskabet udgør en tredjedel af bebyggelsen og vil komme til at rumme en række faciliteter, der skal danne rammen om fælles aktiviteter for beboerne. Det er f.eks. fælles køkken, værksted og uderum. Det gennemgående element for bebyggelsen bliver bæredygtighed, som omfatter:

  • Boliger, der minimum bliver certificeret til DGNB Guld
  • Miljømæssig bæredygtighed, hvor bygningens opførelse samt det levede liv i dem understøtter beboernes bæredygtige livsstil
  • Økonomisk bæredygtighed med mindre boliger med flere fælles m2 og funktioner, så boligernes indhold og økonomi er relevant for flere
  • Social bæredygtighed, hvor det udvidede fællesskab i bofællesskabet for 50+ gruppen kan blive en driver for mere fællesskab i hele bebyggelsen
  • Et startkit til fællesskab ved indflytning for at kickstarte processen.

(Luftfoto ved Realdania)