Verdens bedste hverdag. Det er ganske enkelt bygherrens mål for den nye bydel i Køge Kyst, der ligger helt ud mod vandet, stranden og strandengen, og som i de kommende år skal rumme 500 ejer- og lejeboliger til alle aldre og familietyper. Boligerne bliver kombineret med erhverv med udadvendte tilbud i stueetagerne, hvor det også er ambitionen at placere en ny integreret daginstitution for områdets børnefamilier.

Vandkunsten og de andre rådgivere har i tæt samarbejde med bygherren PensionDanmark, samt Køge Kyst udviklet grundlaget for den såkaldte ”Etape SH4” på Søndre Havn med udgangspunkt i ambitiøs arkitektur med mål om DGNB Guld certificering og de værdier, som skal kendetegne livet i den nye bydel. Nu har Køge Kysts bestyrelse godkendt både det samlede koncept og detaljerede skitseprojekter for hver af de fem boligkarréer.

Det store fælles udviklingsprojekt har givet mulighed for at udvikle flere fælles byfunktioner på tværs af karréerne, mens Vandkunsten har udviklet konkrete skitseprojekter for to karréer

SH4-2 er en blanding af lejeboliger og bofællesskaber, og der er i udformningen af denne karré lagt vægt på netop fællesskabet. Her er kompakte lejeboliger – og 2 boligfællesskaber, herunder et for nystartede familier, der kan have glæde af hinandens støtte og hjælp, ligesom gården er indrettet børnevenligt. Det andet bofællesskab er for 60+, der kan have glæde af børnefamilierne og måske give en hånd med børnepasning.

SH4-4 er ejerboliger for alle – med eller uden børn – der ser det som et aktiv, at der er en daginstitution i stueetagen med liv i dagtimerne, work-boliger og et tårn på ni etager, der markerer naboskabet med Køge Havn.

Byggeriet i Søndre Havn, SH4, omfatter 5 boligkarreer i alt, ca. 45.000 m2 – heraf ca. 43.000 m2 boliger inkl. ca. 3.000 m2 fællesfaciliteter og ca. 2.000 m2 publikumsorienteret erhverv, herunder butikker, caféer mv. Der opføres i alt ca. 17.000 m2 kælder, der rummer ca. 450 P-pladser. Det nye byggeri skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB i kategorien Guld.

Vandkunsten og Mangor og Nagel er arkitekter, Enemærke og Petersen er totalentreprenør, og Oluf Jørgensen er ingeniør på sagen.