Musicon er Roskildes nye bydel beliggende mellem bymidten og Festival-/Dyrskuepladsen. Siden 2008 har Roskilde Kommune arbejdet på at omdanne en tidligere betonvarefabrik til et blandet byområde med boliger og erhverv. Målet er en bydel med 1.000 boliger og 1.000 arbejdspladser, og det indgår i planlægningen af Musicon, at affald fra både beboere og virksomheder skal håndteres på fælles pladser, som er jævnt fordelt i bydelen. I den færdigudbyggede bydel vil der været etableret ca. 13 affaldspladser.

Som navnet Musicon indikerer, har bydelen en kreativ profil med tydelig inspiration fra Roskilde Festival, og et fokus på bæredygtighed, forstået som miljøvenlig adfærd og ansvarligt forbrug. Ved at eksponere pladserne, skal skurene som en tydelig arkitektonisk fortælling være med til at sætte fokus på affald som ressource. Skalaen er med til at skabe byrumskvaliteter i den tætte by, men fortæller også en historie om stedet og det liv, der var engang.

Pladserne skal bidrage til bæredygtighed ved at understøtte en høj grad af kildesortering hos brugerne, begrænse omfanget af kørsel med renovationsvogne i området og tilbyde supplerende faciliteter, der inviterer til nabofællesskaber omkring dyrkning, deling og bytte/genbrug.

Man kan synes, at skurene er vel spraglede – det er et spørgsmål om smag – men de er også lærestykker. Havde disse materialer ikke været genanvendt her, ville man skulle bruge energi og bekoste flere udledninger og drivhusgasser på at smelte metallerne om og brænde vinylen – og plexiglasruderne, hvad ville der ske med dem – ligge og forgå på en oplagsplads et sted, eller skulle de også bare blive brænd af?” Karsten R. S. Ifversen, Politiken, d. 11.2.2023.

I 2017 fik Vandkunsten og tømrervirksomheden Egen Vinding & Datter til opgave at lave en forudgående kortlægning af materialerne fra to tidligere administrationsbygninger og en industrihal inden nedrivning, for materialerne skal screenes i forhold til hhv. miljøklassificering, arbejdsmiljø og anvendelsesmiljø. I udførelsesprojektet har Vandkunsten været arkitekt, Egen Vinding & Datter entreprenør, Per Hagemann ingeniørrådgiver og Golder Associates miljørådgiver.

“De to projekter viser, at genbrug ikke blot er godt for miljøet, men også har en direkte påvirkning på vores bymiljøer. Den nye menneskelige skala, som den lokale genbrugsstation giver, og den fejring af genbruget, som begge projekter er udtryk for – ikke noget med at være gemt væk i baggårde, men frem i lyset og ud til gaden – tegner lys i et dunkelt samfund, hvor den store grønne omstilling, stadig mest opleves som noget, vi bare taler om”. Karsten R. S. Ifversen, Politiken, d. 11.2.2023.  

De to ressourcepladser, der indtil videre er opført, ligger på Bagtæppet og Basgangen. En tredje på Rampelyset er på tegnebrættet.

“6 hjerter til et genbrugsskur? Ja, fandeme!”