Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Vi mener, at kvalitet er bæredygtigt

Cir­ku­lært og byg­get til byg­ge­re

projects

Genbrugte skibscontainere huser nu kreative ildsjæle og mere stille mødesteder i Makers Corner i Roskildes bæredygtige bydel Musicon. Tre brugergrupper deler de nye faciliteter – et lokal maker-miljø, en unge-makergrupper, og et værested for psykisk sårbare beboere i alle aldre. Tilbage i 2016 modtog Roskilde kommune en donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Eftersom containere allerede var i fuld brug for Orange Makers på deres tidligere lokation, ledte bygherren efter arkitekter med erfaring i at omdanne gamle shippingcontainere til arkitektur. Vandkunsten fik til opgave at omdanne den gamle Hal7 til brugernes behov. Intens brugerinvolvering, og i tæt samarbejde med entreprenøren, stod Hal7 færdig i 2017. Udefra ligner bygningen stadig en gammel industrihal, der står bevaret i omdannelsen fra betonfabrik til den nye kreative bydel Musicon. Inde i det 900 kvm store Makers Corner, møder man 29 genbrugte containere, og fire forskellige klimazoner. Genbrug og design for cirkularitet er implementeret i et radikalt omfang .Ud over de 29 omdannede containere, er hele den bærende bygningskonstruktion og betongulvet bevaret. Desuden er anvendt brugte vinduer og døre og gulvet fra et gammelt sportsgulv. Det betyder, at mindst 90 % af byggeriet udgøres af genbrugssmaterialer. Alle detaljer udført for adskillelse – det giver den praktiske fordel for brugerne af stedet, at de kan ændre indretning når deres behov ændrer sig.

Bæ­re­dyg­tig trans­for­ma­tion

projects

Gårdhusene i Albertslund Syd hører til generationen af tæt-lav storskalabebyggelser, der skød op i forstæderne i 1960’erne. Et industrialiseret og ensartet byggeri i en teknisk kvalitet, som desværre har været nødvendigt at forbedre over talrige renoveringsforløb. Som led i en projektkonkurrence banede Vandkunsten vejen for en ny renoveringspraksis ved at tilføre både bæredygtighed og autonomi til gårdhusene. Vandkunstens vinderforslag sigtede mod at ’forandre for at bevare’. Her er altså primært tale om ændringer i den landskabelige bearbejdning og gøre byrummene tilgængelige for nye aktiviteter. Leverancen indeholder et kæmpe forslagsmateriale, der lader det være op til boligselskab og lejere at plukke og koordinere de endelige løsninger. Første fase og næsten 500 boliger er afsluttet – renoveringen yderligere 500+ boliger løber frem mod 2022.

Gen­an­vend­te byg­ge­ma­te­ri­a­ler

projects

Økonomiske, energimæssige og kulturelle ressourcer går i dag tabt når byggekomponenter ender som affald ved renovering. Derfor igangsatte Vandkunsten i 2014 et intenst udviklingsprojekt sammen med genbrugsvirksomheden Genbyg og en række nordiske parter. Projektet Nordic Built Component Reuse er støttet under Nordic Built. Ved en række 1:1 prototyper, udforskede vi i projektet en ny praksis for anvendelse af genbrug fra nedtagne bygningskomponenter. Med den brede forståelse af ressourcer og af Livscyklusforståelsen har vi med projektet føjet nye parametre til repertoiret for bæredygtigt byggeri, som primært i dag fokuserer på at nedbringe energiforbruget til drift. Ny kommissioner for produkter og systemer bekræfter konceptets kommercielle potentiale, LCAer bekræfter formodningen om miljømæssige fordele ved genanvendelse, og den brede interesse i de byggede prototyper, samt open-source formidling vil forhåbentlig inspirere byggeindustrien og påvirke brugere til at implementere tanker og systemer fra projektet. >> Hent rapporten her (pdf) >> Kontakt / Søren Nielsen ISBN/ 978-87-999731-0-1

Tang­hus på Læsø anno 2013

projects

På øen Læsø findes en gammel byggetradition for at bruge tang – eller ålegræs – på tagene. Tage, der holder i flere hundrede år. I 2010 købte Realdania Byg det 150 år gamle, fredede tanghus “Kalines Hus”og gennemførte en nænsom restaurering. Nær ved lå et moderne sommerhus, tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm. Realdania Byg købte naturgrunden imellem de to forskellige huse. I 2012 vandt Vandkunsten konkurrencen om at tegne et sommerhus, der fortolker de gamle traditionelle tanghuse – og tilpasser sig naturgrunden med et moderne fritidshus. Det Moderne Tanghus blev et eksperimentelt byggeri. Huset giver et bud på, hvordan man kan bruge ålegræs som byggemateriale på en moderne måde, der respekterer den lokale byggetradition. Her udforskes materialets formsprog og huset er opført i tæt samarbejde med lokale kapaciteter.

Ny over­frak­ke dæm­per ly­den fra un­ge­kul­tur­hu­set

projects

Tapperiet i Køge er et populært offentligt spillested for unge. Det blev etableret i en gammel industribygning på den øde og industrielle Søndre Havn uden nære naboer. Det tidligere industriområde er imidlertid et nyt byudviklingsområde ved Køge Kyst, i en masterplan som Vandkunsten har udformet. Med nye boliger kommer naboerne tæt på og der er nye støjkrav, der skal overholdes af det lille kulturhus. Derfor fik Vandkunsten opgaven at lydisolere huset Vi har bevaret det gamle hus og bygget en ny og større bygning oven på den gamle, en tyk, grøn ’overfrakke’ til Tapperiet. Ved at bruge ubehandlet massivtræ har vi sparet udgifter til malerentreprisen og det danner en varm kontrast til de øvrige industrielle materialer som beton og stål.

Stre­et sport året rundt

projects

Der er i Danmark et stort behov for haller der kan rumme andre idrætsaktiviteter end vi kender fra de traditionelle idrætshaller. Samtidig mangler kommunerne penge til at bygge og drive idrætshallerne. Derfor valgte Lokale- og Anlægsfonden (LoA) i 2012 Vandkunsten og to andre tegnestuer til at udvikle anden generation af et økonomisk alternativ til de konventionelle idrætshaller. Lethallen har sit navn i forhold til sit udstyr – ved at afstå fra en række normale krav til udformningen af halbyggerier – og blandt andet udelade isolering og installationer i en hal, kan der derfor spares hele 80% af prisen og hallen kan opføres til 5.000 kr per kvadratmeter. Den første af Vandkunstens lethaller er opført i Gentofte i en version tilpasset streetkulturens idrætsaktiviteter; skateboard, BMX og rulleskøjter.