Udviklingsplan for Ved Amagerbanen Syd
København S
2015 - 2017

Sam­men­sat og med ny for­bin­del­ser

Forbindelser fra by til hav

Området Ved Amagerbanen har et karakteristisk spraglet udtryk. Ældre industri med store værkstedsbygninger og småerhverv møder en haveforening med små bitte kolonihavehuse, og nyere, langt højere boligbebyggelser af meget ens udtryk. Den ældre, varierede bebyggelsesstruktur rummer skjulte passager, skæve gårdrum og rumlige kvaliteter.

Med visionen om at omdanne det gamle industriområde til nyt bolig- og erhvervsområde med respekt for gamle, upolerede Amager-kvaliteter, gik en gruppe meget forskellige grundejere i 2015 til Vandkunsten for at udvikle en helhedsplan og projektgrundlag for udarbejdelse af en lokalplan.

Masterplanen samler og fortolker en bid at det originale Amager og som noget nyt, styrker planen forbindelsen på tværs, fra by til hav. Det er muligt på netop denne del af Amagers østkyst inden Metroen afskærer Amager fra vandet.

Lokalplanen blev godkendt i 2017 og opførelsen af byggerierne i de fire klynger

Variation i skala og forbindelser

Kun få bygninger i området er bevarelsesværdige, men stemningen af den sammensatte by, dens skalaspring og de varierede forbindelser imellem husene har været til inspiration for bebyggelsesplanen.

Fire klynger

Kilerne og fortsættelsen af Lergravsvej i et nyt byrum opdeler området i 4 bebyggelsesenklaver.

Unikke forbindelser til Øresund

Planens unikke forbindelser mellem by og hav er muligt på netop denne nordlige del af Amagers østkyst inden Metroen afskærer Amager fra vandet.

Strategier for fællesskaber, diversitet og passager

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Udviklingsplan for Ved Amagerbanen Syd

Kategori:Planlægning

Bygherre: Flere, bl.a. De Forenede Ejendomsselskaber A/S, derudover Københavns Kommune og HOFOR

Beliggenhed: København S

Bruttoareal: 64.000

År: 2015 - 2017

Status: Lokalplanen er under opførsel

Opgaven

Program: Boliger og erhverv

Aktivitet: Byplanlægning og proces til lokalplangodkendelse

Opgavetype: Kommission

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Stine Christiansen, Pernille Schyum Poulsen, Thomas Nybo Rasmussen, Kristian Westh, Nick Dyhr

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten